Voorbereidende werkzaamheden Spooruitbreiding Zwolle-Herfte van start

Samenkomst Vechtdallijn (Arriva) en Spoorlijn Zwolle-Meppel (NS) bij Herfte nabij Zwolle. Bru / Michiel Kolle

Regio - De aannemerscombinatie VolkerRail en Van Hattum en Blankevoort beginnen vanaf maandag 17 september in opdracht van ProRail met diverse voorbereidende werkzaamheden voor de Spooruitbreiding Zwolle-Herfte.

Vanaf medio 2019 start de aannemer met het van twee naar vier sporen verdubbelen van het spoor tussen station Zwolle en de splitsing bij Herfte. Bij Herfte komt een dive-under zodat de treinen naar Emmen en richting Meppel elkaar in de toekomst ongelijkvloers kunnen kruisen.

Ook de vernieuwing van het opstelterrein voor de treinen (bij campus Hogeschool Windesheim) is onderdeel van het project "Spooruitbreiding Zwolle-Herfte". Ter voorbereiding op dit laatste projectonderdeel start de aannemer vanaf maandag 17 september met voorbereidende werkzaamheden. 

De spooruitbreiding tussen Zwolle en Herfte is een belangrijke schakel in het  Spoorplan Noord-Nederland . Hierbij wordt het hele spoorvervoersnetwerk in het noorden aangepakt en verbeterd. De noordelijke provincies zijn straks optimaal bereikbaar.

Betere overstap

Treinen uit acht richtingen kunnen straks tegelijkertijd het station Zwolle binnenkomen en vertrekken. De reistijd op het traject Zwolle – Groningen wordt 3 minuten korter. Hierdoor ontstaan er betere overstapmogelijkheden op de knooppunten Zwolle en Groningen.

De sprinters van Leeuwarden naar Meppel rijden straks door naar Zwolle. Dit is mogelijk zodra de sporen bij Zwolle zijn aangepast en maatregelen aan overwegen en energie voorziening tussen Meppel en Zwolle zijn getroffen. 

Het is de ambitie om het project in 2021 gerealiseerd te hebben.