Voortbestaan Dorpsgemeenschap Havelte gered. Noodoproep levert vijf kandidaat-bestuursleden op

Het voortbestaan van de Dorpsgemeenschap Havelte lijkt gered. Een noodoproep van het bestuur heeft vijf nieuwe bestuursleden opgeleverd.

Dorpsgemeenschap Havelte was ook betrokken bij de herinrichting van het Piet Soerplein.

Dorpsgemeenschap Havelte was ook betrokken bij de herinrichting van het Piet Soerplein. Foro: archief Martijn Bijzitter

De uitnodiging voor de onlangs gehouden algemene ledenvergadering was klip en klaar. Onder het kopje ‘hoe verder’ werd duidelijk gemaakt hoe nijpend de situatie in het bestuur is. „Twee leden van het dagelijks bestuur, voorzitter Rob van de Brink en secretaris Huib de Wit, treden af. Tot nu toe hebben we geen vervangers gevonden. Zonder een voltallig dagelijks bestuur kan de vereniging niet functioneren. Als er geen vervangers gevonden kunnen worden is het bestuur voornemens om 31 mei de Dorpsgemeenschap Havelte op te heffen”, zo schreef secretaris Huib de Wit in de uitnodiging aan de leden.