Voortbestaan basisschool in Darp nadrukkelijk in gevaar

De Veldwikke Eigen foto

Darp - Het voortbestaan van obs De Veldwikke in Darp is nadrukkelijk in gevaar. Na de zomervakantie wordt de basisschool door nog maximaal 12 kinderen bezocht.

De afgelopen weken hebben de ouders/verzorgers van 24 leerlingen besloten hun kinderen op een andere school aan te melden. Verreweg de meesten daarvan gaan naar De Bosrank in Havelte waarmee De Veldwikke al enkele jaren één onderwijsteam vormt.

Fusie onderzoeken

Basisschool De Veldwikke blijft komend schooljaar in ieder geval nog geopend. Dat betekent dat de vier leerlingen in groep 8 de basisschooltijd in Darp kunnen afmaken. Wat er daarna met de school gebeurt is hoogst onzeker. De school gaat een fusie onderzoeken met obs De Bosrank in Havelte. Beide scholen vallen onder dezelfde onderwijsorganisatie, stichting Talent Westerveld. Rita Lorkeers is zowel directeur van De Veldwikke in Darp als De Bosrank in Havelte.

Stroomversnelling

Volgens voorzitter Jeroen Overbeek van de medezeggenschapsraad van obs De Veldwikke is de situatie rond het leerlingenaantal van De Veldwikke de laatste weken in een stroomversnelling geraakt. Een van de redenen die werd aangevoerd voor het vertrek, was de zorg over de kleine groepen op de school wanneer er zo weinig leerlingen zouden overblijven. “Er bereikten ons inderdaad geluiden van ouders/verzorgers die hun kinderen na de vakantie op andere scholen wilden onderbrengen. Daarop hebben wij onder alle ouders/verzorgers een enquête gehouden. De uitkomst daarvan is nu duidelijk. Liefst 22 kinderen gaan na de zomervakantie naar de laatste twee jaar ‘zeer goed presterende’ basisschool De Bosrank in Havelte, één naar de Oosterveldschool in Uffelte en één kind is aangemeld op een basisschol buiten de gemeente Westerveld. Dat betekent dat er maar 12 kinderen overblijven op De Veldwikke.”

Realistisch

Overbeek vindt het jammer wat er nu in Darp gebeurt, maar is ook realistisch. “We hebben met de huidige situatie qua in- en uitstroom van leerlingen een dusdanig aantal leerlingen, dat je onder de wettelijke minimumnorm komt. Dat er dus nu gekeken gaat worden naar een fusie met De Bosrank in Havelte is niet vreemd.”

Geen instroom

De Veldwikke in Darp kampt al langere tijd met een terugloop van het aantal leerlingen. Twee jaar geleden vertrok de peuterspeelzaal ook al uit het dorp. “Toen was al duidelijk dat die sluiting invloed zou kunnen hebben op het leerlingenaantal van de school. Want te weinig kinderen op de peuterspeelzaal zegt ook veel over de toeloop naar deze school”, aldus Overbeek.

 

Na de zomervakantie gaan Jolanda van Nuil en Anneke Smit op De Veldwikke het onderwijs aan de 12 overgebleven kinderen in de groepen 2, 4, 5, 7 en 8 verzorgen. Wilhelmina Slagter gaat naar De Bosrank om daar in groep 3-4 les te geven.

Nieuws

menu