Waterschap Drents Overijsselse Delta doet voor 1,2 miljoen euro mee als partner in windpark Staphorst

Windmolen. Foto: Aangeleverde foto

Waterschap Drents Overijsselse Delta draagt 1,2 miljoen euro bij aan de realisatie van windpark Bovenwind van coöperatie Wij Duurzaam Staphorst.

Dat heeft het algemeen bestuur deze week besloten. Alleen de SGP stemde tegen.

Het waterschap krijgt jaarlijks 30 procent van de zogeheten GvO’s (certificaten Garanties van Oorsprong) wat overeenkomt met 12,7 miljoen kWh per jaar gedurende de verwachte levensduur van het windpark en dat is 25 jaar. Het zorgt voor een exploitatievoordeel voor het waterschap van 53.000 euro per jaar.

Jaarlijks krijgt Drents Overijsselse Delta ook een half procent dividend. Terugbetaling van het gestorte aandelenkapitaal in de loop van 25 jaar is ook een afspraak die gemaakt is. Het is dus geen gift, het is een lening die op verschillende manieren terugvloeit naar het waterschap, die op deze wijze werkt aan haar duurzaamheidsdoelstelling en tegelijkertijd rendement krijgt.

De participatie van het waterschap levert een bijdrage van 30 procent op aan de doelstelling van Drents Overijsselse Delta om in 2025 energieneutraal te zijn. Het waterschap doet dit ook bij windpark Veur de Wind in Nieuwleusen. Dit levert een kwart van de doelstelling op. Naar verwachting zal het windpark in Staphorst, bestaande uit drie molens van elk 200 meter hoog, in het vierde kwartaal 2022 in productie komen.

De bijdrage komt niet uit de lucht vallen. Het waterschap en Wij Duurzaam Staphorst werken al langer samen. Beide partijen richtten in 2019 ‘Wij Windenergie Staphorst BV’ op. Daarin vinden alle voorbereidingen plaats en worden vervolgens de drie windturbines gebouwd en daarna beheerd.

Het waterschap droeg al flink bij in de voorbereidingen. Zo financierde ze de netaansluiting voor. Dit gaat om een bedrag van 640.000 euro. Ook gaf het waterschap 110.000 euro voor extra advies- en projectkosten onder andere vanwege de verlengde procedure bij de Raad van State. Omwonenden spanden een procedure aan. Daar komt nu nog eens 450.000 euro bij. Het totaalbedrag van 1,2 miljoen euro wordt omgezet in een aandelenpakket.

Windpark Bovenwind bestaat uit drie windturbines, gelegen tussen de J.J. Gorterlaan en de Bovenweg. De turbines hebben een ashoogte van 131 meter en een tiphoogte van 198 meter.

Nieuws

Meest gelezen