Waterschap staat boeren in Staphorst-Nieuwleusen weer toe om gewassen te beregenen

Goed waterpeil in Dalfserveldwetering bij Nieuwleusen Foto WDODelta

Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) heft de verboden voor het onttrekken van oppervlaktewater voor het aanvoergebied Staphorst-Nieuwleusen vanaf vrijdag 9 september op.

Dit is mogelijk door voldoende wateraanvoer vanuit de IJssel en het IJsselmeer, de lagere watervraag, lagere temperaturen en minder verdamping. Het opheffen van het verbod betekent dat er weer water uit sloten, weteringen, beken en kanalen mag worden gebruikt voor het beregenen van bijvoorbeeld akkers en weilanden.

Het opheffen van de onttrekkingsverboden en een weersvoorspelling waarin neerslag wordt verwacht, betekent niet dat de droogte voorbij is. Dit is vooral te zien aan de zeer lage grondwaterstanden. Het kan nog maanden duren totdat deze weer op voldoende niveau zitten. Met name neerslag heeft hier grote invloed op. „Als waterschap kunnen we in de gebieden waar wateraanvoer mogelijk is het herstel van de grondwaterstanden beïnvloeden door de waterpeilen zo hoog als mogelijk is in te stellen”, licht portefeuillehouder Droogte Hans Pereboom toe. „Dat blijven we doen. We voeren voorlopig volop water aan om de lage grondwaterstanden te ondersteunen weer op normaal niveau te komen.”

Wanneer er geen onttrekkingsverbod meer geldt, kunnen agrariërs die willen beregenen hierover afspraken maken met een peilbeheerder van het waterschap. Dit om te voorkomen dat niet iedereen gelijktijdig gaat beregenen, waardoor opnieuw een watertekort kan ontstaan.

Nieuws

menu