Waterschap voert extra dijkcontroles uit. Waterpeil in IJsselmeer is verlaagd om rivierwater te kunnen bergen

Afgelopen week kregen België, Duitsland en de provincie Limburg te maken met grote wateroverlast door extreme regenval en hoge waterstanden. In België en Duitsland zijn tientallen doden te betreuren en de schade aan ondergelopen bedrijven en huizen is enorm.

Luchtfoto van Gemaal Stroink en het Ettenlandsch Kanaal. 

Luchtfoto van Gemaal Stroink en het Ettenlandsch Kanaal.  Waterschap Drents Overijsselse Delta

Hulpdiensten, militairen en vrijwilligers gingen met pompen en zandzakken de strijd met het water aan. En met succes. De de dijken van de Maas hielden stand tegen de gigantische watermassa. Nu stroomt al dat water via de grote rivieren naar zee en het IJsselmeer. Bij Hattem brak een dijk waardoor water een overstroomgebied inliep. De schade bleef daardoor beperkt. Maar hoe veilig zijn de laag gelegen gebieden in de Kop van Overijssel en de regio rond Meppel?

Nieuws

menu