Tentdienst in Eesveen tijdens het dorpsfeest op zondag 26 juni. 'We hopen dat de geur van God blijft hangen'

De tentdienst hoort bij het dorpsfeest in Eesveen. Foto: Marijke Bennen

In Eesveen vindt eind deze maand weer het traditionele jaarlijkse dorpsfeest plaats. Naast vaste onderdelen maakt ook de tentdienst deel uit van het programma. Het thema van deze buitenkerkdienst is Ik roek oe, oftewel ik ruik je.

„Geur loopt dan ook als een rode draad door de dienst”, zegt Marijke Bennen namens de organisatie. In het kleine dorp bij Steenwijk worden al zo’n kwart eeuw tentdiensten gehouden. De organisatie is in handen van de Evangelisatiecommissie van De Ontmoeting. In dit dorpshuis worden ook de reguliere zondagse kerkdiensten verzorgd onder de vlag van de Protestantse Kerk in Steenwijk.

„De tentdienst vormt zo’n beetje de laatste grote activiteit in het kader van het dorpsfeest, dat duurt van 23 tot en met 26 juni”, licht Marijke toe. De organisatie vindt het volgens haar belangrijk dat de kerkgemeenschap het geloof ook uitdraagt buiten de eigen muren. Het laagdrempelige karakter van de tent nodigt mensen al snel uit om binnen eens een kijkje te nemen. „Door de dienst in een tent te houden, zijn we als kerkgemeenschap goed zichtbaar voor alle inwoners van het dorp. Op deze manier betrekken we iedereen bij onze activiteit, ook mensen die normaal niet of niet zo vaak in een kerk komen. We zitten in elk geval droog als het regent. En als het heel warm wordt, doen we gewoon één van de zijflappen open.”

Vrijwilligers

De dienst wordt geheel geregeld door vrijwilligers. Zij zetten bijvoorbeeld de stoelen klaar voor de naar verwachting honderd bezoekers, maar ook houden ze boel schoon. Volgens Marijke zijn er altijd voldoende vrijwilligers actief om alles in goede banen te leiden.

Spreker tijdens de bijeenkomst is Jan van der Zee uit Aalten. Hij zal het thema Geur uitgebreid behandelen. Marijke: „Geur is belangrijk voor mensen. Je kan er heel verschillend over oordelen. Wat de één vindt stinken, vindt de ander juist lekker ruiken.”

Daarmee bedoelt ze niet alleen de eventuele alcohollucht die na het feesten misschien nog een tijdje in de tent blijft hangen. In de Bijbel is geur ook belangrijk. In het Oude Testament worden reukoffers gebracht om God te eren en de blinde Izaäk denkt bij het geven van zijn zegen ten onrechte dat hij Ezau herkent, afgaande op zijn geur. In het Nieuwe Testament preekt Paulus van de aangename geur die christenen in hun omgeving verspreiden en in Openbaring wordt gesproken van de gebeden van christenen die als een reukwerk naar de hemel stijgen. Marijke: „De organisatie hoopt in elk geval dat de geur van God bij de bezoekers blijft hangen. Wat God ons geeft, blijft soms in eerste instantie verborgen. Vergelijk het maar met een pak koffie. Je ruikt de koffie pas echt als je het pak hebt opengemaakt.”

Samenzang

Samenzang is een belangrijk onderdeel van de dienst. Er wordt onder meer gezongen uit het Liedboek en uit de Opwekkingsbundel. De muzikale medewerking komt van gospelgroep Living Water uit Genemuiden. Na afloop ontvangt iedere bezoeker een leuke attentie. Marijke wil niet verklappen waar het precies om gaat, maar vertelt wel dat het cadeautje een link heeft met het thema van de dienst. Ook wordt er na afloop koffie geschonken en is er uitgebreid gelegenheid om over het thema door te praten.

Zaterdag 26 juni, tentdienst bij Multi Functioneel Centrum De Ontmoeting Eesveen, aanvang 10.45 uur. Voor informatie: Marijke Bennen: mtbennen@gmail.com.

Nieuws

menu