Trammelant rond het Drents-Friese Wold: bewoners stappen naar de rechter vanwege 'ongeoorloofde lelieteelt'

De op zichzelf fraaie lelie is de inzet van een rechtszaak tussen de provincie Drenthe en inwoners van de gemeente Westerveld.

De op zichzelf fraaie lelie is de inzet van een rechtszaak tussen de provincie Drenthe en inwoners van de gemeente Westerveld. Foto: Marcel Jurian de Jong

Omwonendengroep Meten=Weten stapt naar de rechter wegens in hun ogen ongeoorloofde lelieteelt nabij het Drents-Friese Wold. Donderdag dient de zaak.

Volgens Meten=Weten heeft de teler ten onrechte geen vergunning op basis van de Wet Natuurbescherming (Wnb). De teler zou leliebollen telen op twee percelen die op 5 en 215 meter van het beschermde natuurgebied (Natura 2000) liggen.

Zaak is gericht tegen provinciebestuur

De provincie is verantwoordelijk voor het verstrekken van vergunningen op basis van de Wnb. Dus is de rechterlijke procedure ook tegen het provinciebestuur gericht. In maart stapte Meten=Weten naar eigen zeggen naar de provincie met het verzoek een stokje te steken voor het telen zonder vergunning. De provincie stuurde volgens Meten=Weten alleen een waarschuwing, de teelt was inmiddels al gestart.

Daar legt de werkgroep zich dus niet bij neer. De eis bij de rechtszaak luidt dat de provincie in elk geval het gebruik van bestrijdingsmiddelen moet verbieden, totdat er wel een vergunning ligt met voorwaarden waaraan de teelt moet voldoen.

Heet hangijzer

De teelt van leliebollen is in de gemeente Westerveld al jaren een heet hangijzer. Omwonenden maken zich zorgen over de neerslag van bestrijdingsmiddelen in de natuur, in tuinen, op speelplaatsen enzovoorts. Ze doen zelf onderzoek naar de mate waarin dit gebeurt. Volgens de omwonenden neemt het aantal percelen waar bollen geteeld worden, hand over hand toe. De telers zeggen dat dit erg meevalt en dat ze al veel hebben gedaan om het gebruik van schadelijke stoffen te verminderen.

Het provinciebestuur verschilt met de omwonenden van mening over de vraag of in alle gevallen een natuurvergunning noodzakelijk is. Vorig jaar won Milieudefensie Westerveld een rechtszaak hierover, maar daartegen ging de provincie in hoger beroep.

Het rijk, de provincie, het waterschap en bollentelers werken nu samen aan een onderzoeksproject om de teelt (verder) te verduurzamen. Dit vindt plaats vanuit HLB Laboratorium in Wijster. Onder andere door planten sterker te maken, moet het gebruik van bestrijdingsmiddelen verminderen. Doel is ruim voor 2030 concrete resultaten te boeken, dat is het jaar waarin het gebruik van schadelijke middelen vanwege Europese regelgeving sterk verminderd moet zijn.