Werkzaamheden aan de N377 in Nieuwleusen staan in startblokken

Werkzaamheden aan de N377 in Nieuwleusen staan in startblokken

Werkzaamheden aan de N377 in Nieuwleusen staan in startblokken Foto: Frens Jansen

De eerste werkzaamheden aan de N377 in Nieuwleusen beginnen in november met het verleggen van kabels en leidingen. Het definitieve ontwerp voor alle verbeteringen van de weg zijn nagenoeg afgerond.

De verwachting is dat de „echte” werkzaamheden aan de weg vanaf het voorjaar 2022 van start gaan.

Naast de verbeterpunten aan de N377 zoals, een veilig fietspad, rotondes bij Burgemeester Backxlaan en Evenboersweg wordt ook gewerkt om de verkeersafwikkeling van het dorp naar de weg te verbeteren.

De provincie heeft de gemeente, Plaatselijke Belang en de werkgroep van de aanwonende die een veilige weg willen toegezegd hier in mee te willen helpen. Over het toegezegde bedrag voor dit project is door de provincie nog geen duidelijkheid gegeven.