Westerveld schiet cultuursector te hulp met subsidie

Het Shakespearetheater in Diever. Archieffoto NDC

Diever - Westerveld schiet de lokale cultuursector te hulp. Met door het Rijk beschikbaar gesteld geld wordt in coronatijd geprobeerd de culturele infrastructuur in stand te houden. Lokale culturele instellingen profiteren van de steun.

Tot en met 31 maart kunnen culturele instellingen, die omzetverlies in 2020 hebben geleden door de coronamaatregelen, subsidie aanvragen. Volgens wethouder Henk Doeven is het van essentieel belang voor de leefbaarheid in Westerveld, dat de culturele sector in stand wordt gehouden. „Grote culturele instellingen zoals het Shakespearetheater in Diever en museum de Proefkolonie in Frederiksoord zijn van groot belang voor de lokale economie en naamsbekendheid van de gemeente Westerveld. Maar ook kleine culturele partijen zijn van onschatbare waarde. Zij zorgen voor verbinding in de samenleving”, aldus Doeven.

Aanvragen worden op volgorde behandeld

Wie in aanmerking wil komen voor subsidie, moet rekening houden met de volgende voorwaarden. De regeling dekt (gedeeltelijk) het omzetverlies van 2020 dat geleden is als gevolg van de coronamaatregelen. Verder komen alleen culturele instellingen zonder winstoogmerk, zoals verenigingen en stichtingen die activiteiten organiseren gericht op kunst, muziek, dans, theater, literatuur en/of erfgoed, in aanmerking.

Het aan te vragen bedrag is tussen de 500 en 2500 euro. De aanvragen worden afgehandeld in de volgorde waarop de aanvragen binnenkomen. Er is een subsidieplafond van 45.000 euro. Is het maximale bedrag van 2500 euro niet voldoende om de omzetverliezen te dekken, dan vraagt de gemeente Westerveld organisaties om wél de aanvraag in te dienen.

„Samen zoeken we dan naar een oplossing. Er is namelijk extra geld gereserveerd voor culturele instellingen voor wie deze subsidie niet toereikend is”, zo besluit Doeven.