Wie wil er in een deelauto rijden in Ruinen en Ansen? DB Rune houdt een enquête

De deelauto is bij voorkeur elektrisch.

De deelauto is bij voorkeur elektrisch. Foto: Pixabay

Een werkgroep van Dorpsbelangen Rune heeft onderzocht of het mogelijk is in Ruinen en Ansen deelauto’s te plaatsen. De conclusie is dat dit mogelijk is als hier voldoende belangstelling voor bestaat. Daarom wordt nu een korte enquête gehouden.

In 2020 werd in Ansen het plan opgevat een deelautoproject te starten. Het draagvlak leek toen te klein en de iniatatiefnemers vroegen Dorpsbelangen Rune om dit op te pakken. Dat leek een goed idee en het werd in de dorpsvisie 2021 opgenomen. Corona maakte het echter lastig het idee uit te werken. In het najaar van 2022 is een werkgroep aan de slag gegaan. Er is nu een vorm gevonden die voor veel inwoners aantrekkelijk kan zijn.

De naam zegt het al: een deelauto is een auto die door meer mensen gebruikt wordt. Dat is soms financieel aantrekkelijk en het is goed voor het milieu. Dat kan op verschillende manieren. Je kunt met mensen uit je eigen directe omgeving samen een auto gebruiken.

Maar afspraken over de kosten en risico’s zijn dan vaak lastig. Er zijn commerciële bedrijven die deelauto’s exploiteren, zoals Greenwheels of MyWheels. Maar investeren in een plattelandsomgeving is voor hen nog niet aantrekkelijk. Er moest dus een andere vorm komen.

Bij voorkeur elektrisch

De werkgroep vindt dat een deelauto een nieuwe, betrouwbare auto moet zijn, bij voorkeur elektrisch. Hij moet digitaal te reserveren zijn en ook digitaal toegankelijk zijn. Dus geen gedoe met sleutels ergens ophalen en inleveren. Je moet de auto kunnen reserveren maar ook op korte termijn kunnen gebruiken. De kosten en de service moeten duidelijk geregeld zijn. Denk daarbij aan verzekering, onderhoud, tanken of laden, pechhulp, wassen, schoonmaken en dergelijke. Ook het afrekenen van het gebruik moet overzichtelijk en eenvoudig zijn. Bovendien moet er eigenlijk meer dan één auto in de omgeving beschikbaar zijn zodat de kans groter is dat je een auto ook echt kunt gebruiken als je dat wilt. Tenslotte moet het ook voor voldoende mensen financieel aantrekkelijk zijn. Dat lijkt nu allemaal mogelijk.

Dit plan past ook goed in de toekomstvisie van de gemeente De Wolden. Bij de opzet is er rekening mee gehouden dat deze eenvoudig over te zetten is naar de andere dorpen in de gemeente.

Kosten

Een deelauto is interessant voor mensen die niet dagelijks een auto nodig hebben. Dat kunnen mensen zijn die nu geen auto hebben maar het wel prettig zouden vinden af en toe een auto te kunnen gebruiken. Of mensen die wel een auto hebben maar daar weinig gebruik van maken. Per maand betalen deelnemer een vast bedrag naar keuze van ongeveer 10 euro tot 60 euro. Daarnaast betalen ze bij gebruik per kilometer en per uur een tarief. Hoe hoger het vaste bedrag hoe lager de gebruikskosten.

De werkgroep denkt dat deelauto’s als een betrouwbare- en financieel aantrekkelijke voorziening in Ruinen en mogelijk ook in Ansen haalbaar is.

Mensen die mogelijk belangstelling hebben, worden uitgenodigd de enquête in te vullen. Deze is te hier vinden.

Eind april of begin mei kan dan een conclusie getrokken worden. Bij voldoende belangstelling wordt een informatiebijeenkomst gehouden waar gedetailleerde informatie gegeven zal worden en vragen beantwoord kunnen worden.