Wonen, verkeer en windturbines zijn belangrijke onderwerpen tijdens de jaarvergadering van Plaatselijk Belang in Nieuwleusen

Verkeer Backxlaan.

Verkeer Backxlaan. Foto: Frens Jansen

‘Vraag niet wat de wereld zegt, doe van edel is en regt’, deze mooie zin staat op de wand in de oude raadzaal in het Olde Gemientehus van Nieuwleusen. Een mooie plek en uitgangspunt van Plaatselijk Belang om hun jaarvergadering te houden.

Op uitnodiging van het bestuur van het grammofoonmuseum vond de bijeenkomst plaats in de oude raadzaal. Na het openingswoord door de voorzitter van Plaatselijk Belang (PB), Arend Jan Schuurman kon de wereld van Nieuwleusenaren zijn zegje doen, hoewel het aantal leden van de vereniging de laatste tijd wel is teruggelopen.

Schuurman stond zelf nog even stil bij de bedoeling van PB: prettig wonen en leven in Nieuwleusen. „We hebben 600 leden maar we doen het voor 10.000 mensen. De voorzieningen zijn hier goed en dat willen we zo houden.” Over de woningbouw stelde hij dat er veel projecten zijn in Nieuwleusen, maar ‘dat we er nog niet zijn’. Hij complimenteerde de leden van de werkgroep N377-veilig met de inzet en het behaalde resultaat.

PB heeft inmiddels een mobiliteitsplan naar de gemeente gestuurd hoe zij de verkeersafwikkeling van het dorp zien. Ook wil PB een financiële bijdrage leveren aan het plan.

Door de bezoekers werden verschillende onderwerpen ingebracht die verbeterd kunnen worden of waar aandacht voor wordt gevraagd. Het doortrekken van het fietspad langs de Evenboersweg is volgens de bezoekers een noodzaak.

Ook de wens voor een voetpad langs de Backxlaan werd voorgesteld. Het reconstructie plan van de Backxlaan staat volgens de voorzitter op de gemeentelijke agenda.

Een andere vraag was hoe het PB-bestuur aankijkt tegen de komst van extra windturbines? Een voor of tegenstem over windturbines laat voorzitter Schuurman niet horen. Wel stelt hij dat het wel draagbaar moet blijven voor Nieuwleusen. „Niet nog 4 of 5 windturbines tot aan de gemeentegrens en niet tot de ijsbaan.”