Woningbouwplan IJhorst kan verder, raad keurt plan goed en geeft geld

Het terrein aan de Poeleweg waar de woningen komen. Google Streetview

IJhorst De nieuwbouw aan de Poeleweg in IJhorst kan verder. De gemeentereaad stemde dinsdag in met het stedenbouwkundig plan en stelde een krediet beschikbaar voor de voorbereiding en uitvoering van het plan. Er komen maximaal 39 woningen.

Wethouder Lucas Mulder is blij met deze belangrijke stap voor IJhorst. De wethouder heeft een achtergrond in de bouwwereld en maakt zich hard voor de plannen: „IJhorst heeft nieuwe woningen hard nodig. Door de nieuwbouw komt er meer doorstroming, zodat inwoners hier het huis kunnen vinden dat bij hun wensen en levensfase past.”

Een deel van de bouwgrond is eigendom van de heren Roo, echte Staphorster ondernemers. Wethouder Mulder: „Dit plan is niet mogelijk zonder een uitstekende samenwerking met hen. Daardoor kunnen we kleine en grote kavels aanbieden. De kopers kunnen zelf een aannemer kiezen en de handen uit de mouwen steken. Dat is erg goed voor de leefbaarheid van IJhorst.”

Verschillende doelgroepen

Aan de Poeleweg worden maximaal 39 nieuwe woningen gebouwd in een mix van woningtypen voor verschillende doelgroepen. Er komen negen vrijstaande woningen aan de buitenzijde. Daarmee wordt aangesloten op het bestaande karakter van de Poeleweg. In het midden van de wijk komt een mix van maximaal achttien vrijstaande- en/of twee-onder-één-kapwoningen. Aan de oostzijde zijn twaalf rijenwoningen gepland.

Het plangebied is een ‘lege plek’ binnen de bestaande stedenbouwkundige structuur. De invulling van het plangebied sluit verder aan op de bestaande groenstructuur. De nieuwe wijk wordt met diverse wandel- en fietsverbindingen verbonden met het dorp. Het bosje ten oosten van het plangebied blijft behouden en wordt door een nieuwe groenstructuur verbonden met de bestaande bomenrij langs de Poeleweg. Midden in het plan komt een robuustere invulling van groen, gecombineerd met waterberging. Het bestaande fiets-/voetpad wordt doorgetrokken tot aan de Poeleweg.

Nieuw bestemmingsplan

Om de nieuwbouw mogelijk te maken moet het bestemmingsplan worden aangepast. Daarbij krijgt iedereen de mogelijkheid om te reageren. Het nieuwe bestemmingsplan wordt eind 2020 vastgesteld. Hierna start de kavelverkoop. In de tweede helft van dit jaar stelt het college van B&W een verkoopprotocol vast. In dit protocol staan onder andere de kavelprijzen, de verkoopvoorwaarden en de manier van de kavelverkoop. Wanneer de kavelverkoop start, kunt u te zijner tijd lezen op de gemeentepagina in De Staphorster en op de gemeentelijke website.

Wethouder Mulder: „In december 2019 hielden we samen met de dorpsraad een goed bezochte inloopavond. Daar bleek meteen de enorme behoefte aan deze woningen. Aspirant-kopers kunnen haast niet wachten om zich er voor in te schrijven. We zetten er daarom vaart achter om met de uitvoering te kunnen beginnen.”