'Wordt de drempel om nieuwe bestuursleden te vinden nu nog hoger?' Gemeentebelangen De Wolden stelt vragen over nieuwe wet

Maakt de nieuwe Wet bestuur en toezicht rechtspersonenen (WBTR) het verenigingen en stichtingen nog moeilijker nieuwe bestuursleden te krijgen? Die vraag leeft bij Gemeentebelangen De Wolden en de partij stelt hierover vragen aan burgemeester en wethouders.

Foto:

Foto: ANP

De WBTR, die per 1 juli 2021 is ingegaan, gaat in op aansprakelijkheid van bestuursleden en toezichthouders van verenigingen. In de nieuwe wet is geregeld dat bestuursleden hoofdelijk aansprakelijk gesteld kunnen worden bij financieel wanbeleid.

De wet adviseert verenigingen zo in te richten dat de kans dat er iets misgaat en eventuele vervelende persoonlijke consequenties vrijwel nihil worden.

‘Vinden van bestuursleden is al lastig genoeg’

Gemeentebelangen De Wolden vraagt zich af of de verenigingen zich wel bewust zijn van de veranderingen en de partij vraagt het college of het hierin een rol hierin wil spelen als dat niet het geval is. De partij vraagt zich ook af of de drempel voor het vinden van bestuursleden nog hoger wordt en wat de gemeente extra gaat doen om te zorgen dat bestuursleden niet afhaken.

„Immers, voor de meeste clubs en verenigingen is het vinden van bestuursleden al lastig genoeg. Er zou nog weer een drempel bij kunnen komen om een bestuursfunctie te gaan bekleden. Waar nu betrokken vrijwilligers en inwoners laagdrempelig zitting nemen in het bestuur, zou de hobbel met deze professionalisering groter kunnen worden”, licht Pieter Groot van Gemeentebelangen De Wolden toe.

Onderzoek?

‘Heeft het College zicht op de consequenties voor al onze verenigingen, financieel en administratief, die de invoering van deze wet met zich meebrengt? Verschillen deze per vereniging of zijn de consequenties nog afhankelijk van de grootte?’, vraagt de partij zich af. Gemeentebelangen vraagt tot slot of het college bereid is te onderzoeken of verenigingen die hierdoor in problemen komen een subsidie of eenmalige bijdrage kunnen krijgen.