'Wordt de drempel om nieuwe bestuursleden te vinden nu nog hoger?' Gemeentebelangen De Wolden stelt vragen over nieuwe wet

Maakt de nieuwe Wet bestuur en toezicht rechtspersonenen (WBTR) het verenigingen en stichtingen nog moeilijker nieuwe bestuursleden te krijgen? Die vraag leeft bij Gemeentebelangen De Wolden en de partij stelt hierover vragen aan burgemeester en wethouders.

Foto:

Foto: ANP

De WBTR, die per 1 juli 2021 is ingegaan, gaat in op aansprakelijkheid van bestuursleden en toezichthouders van verenigingen. In de nieuwe wet is geregeld dat bestuursleden hoofdelijk aansprakelijk gesteld kunnen worden bij financieel wanbeleid.

Nieuws

Meest gelezen