Zangvereniging Wijker Kunst uit de Wijk gaat klussen: ‘Moeten de stemmen weer op oude niveau krijgen’

Onder leiding van dirigent Mannes Hofsink (r) moeten de stemmen weer op niveau komen. Links staat Gerrit van de Belt, in het midden voorzitter Jacob Boorsma. Foto: Wijker Kunst

Het is algemeen bekend dat zangverenigingen, dus ook Wijker Kunst uit de Wijk, de activiteiten meer dan anderhalf jaar op een laag pitje hebben moeten zetten. En dus moet er geklust worden, zo legt algemeen secretaris van de zangvereniging Gerrit van de Belt uit.

„Mocht u zich na het lezen van de kop van dit artikel afvragen of Wijker Kunst wellicht verlichting op de bouwmarkt wil brengen door een klusbedrijf te beginnen, dan dient deze vraag natuurlijk ontkennend beantwoord te worden”, vertelt Van de Belt.. „Los van het feit dat de koorleden het zingen en de daarbij behorende gezelligheid gemist hebben, kan ook bij meerdere zangers geconstateerd worden dat hun zangstem er niet beter op is geworden.”

Stemmen op niveau krijgen

„Dit betekent dat, als de repetities binnenkort weer gaan beginnen, er behoorlijk geklust zal moeten worden om de stemmen weer op het oude niveau te krijgen. Onder de leiding van dirigent Mannes Hofsink moet dat echter lukken, zo is de verwachting. Het is nu afwachten tot er groen licht komt om weer in Het Dorpshuis in de Wijk te mogen en kunnen zingen”, aldus Van de Belt.

Het is bekend dat vele bewoners van de regio de Wijk en IJhorst best eens in een koor willen zingen, maar dat een zekere drempelvrees hen vaak tegenhoudt de stap te nemen. „Bij Wijker Kunst denkt men dat het juist nu een geschikt moment voor hen is om zich aan te sluiten bij een koor, om samen met de huidige leden te zorgen dat de stemmen weer helder gaan klinken.”

Aanmelden

Gelukkig heeft een aantal leden via online repetities hun stembanden soepel kunnen houden, zodat dit een extra steun kan zijn voor de overige (nieuwe) leden bij het repareren van hun stemmen, als voorbereiding op een kerstconcert in december.

Belangstellenden kunnen contact opnemen met één van de leden of met het secretariaat via (0522) 442059 of [email protected]

Nieuws

Meest gelezen