Zestien militairen van de 43 Geneeskundige Compagnie uit Havelte ontvangen diploma tot geneeskundig verzorger

Felicitaties voor de geslaagden. Aangeleverde foto

Zestien militairen van 43 Geneeskundige Compagnie (43GNK), gelegerd op de Johannes Postkazerne (JPK) in Havelte, zijn in de afgelopen weken met succes opgeleid tot geneeskundig verzorger en daarom ontvingen ze vrijdag hun diploma.

Vanwege COVID-19 werd het defensieopleidingsinstituut dat deze opleidingen normaliter verzorgt, gedwongen om de aantallen leerlingen per klas naar beneden bij te stellen en omdat de opleidingsbehoefte gelijk bleef, is besloten externe instructiecapaciteit in te huren.

De opleidingen waarvoor de zestien militairen nu zijn geslaagd, werden verzorgd door de Advanced Forces Group (AFG), een civiel en erkend opleidingsinstituut. De trainingen vonden grotendeels plaats in de Medical Training Facility van 43GNK op de JPK: het ‘Skillslab’.

De AFG beschikt over gekwalificeerde en ervaren instructeurs die weten waarover ze spreken want ze hebben allemaal een militair verleden. Deze gang van zaken zorgt ervoor dat achterstanden op het gebied van deze opleidingen weggewerkt worden. Militairen van 43GNK werden begin dit jaar ingezet in verschillende verzorgings- en verpleegtehuizen in het noorden van ons land.

Nieuws

menu