Zijn de dijken de winter goed doorgekomen?

Inspecteurs van het waterschap zijn op pad voor de voorjaarsinspectie van dijken.

Inspecteurs van het waterschap zijn op pad voor de voorjaarsinspectie van dijken. Waterschap Drents Overijsselse Delta

Dijkinspecteurs van Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) zijn deze week op pad gegaan om te kijken of de dijken goed de winter zijn doorgekomen en waar herstelwerkzaamheden nodig zijn.

Naast de conditie van de dijken wordt ook gecheckt of (delen van) de dijken goed zijn onderhouden door particuliere eigenaren en andere onderhoudsplichtigen. De inspectieronde duurt vijf tot zes weken. Het waterschap inspecteert de dijken vroeg in het voorjaar omdat het gras en overige begroeiing dan nog kort is. Schades zijn dan goed te zien.

Alle onderhoudsplichtigen en eigenaren van dijken, moeten aan een aantal eisen voldoen. Zijn de aanwezige begroeiingen, de grasmat en de oeverbegroeiingen bijvoorbeeld goed onderhouden? Daarnaast mogen op de dijken geen distels, ridderzuring en andere ongewenste kruiden groeien en wordt gecontroleerd of zand, hout, afval en overige voorwerpen zijn verwijderd.

Ook het egaliseren van molshopen en het verwijderen van wortels van opkomende begroeiing van bomen en struiken horen in dit rijtje thuis. Daarnaast is het voor de conditie van de dijken belangrijk dat wild, mollen en ander gedierte dat schade kan veroorzaken, wordt bestreden. Zij kunnen zwakke of kwetsbare plekken veroorzaken.