Agrarische ondernemers in gemeente Meppel kunnen gratis chemisch afval laten ophalen

LTO Zuidwest-Drenthe heeft baat bij het Ondernemersfonds Meppel, links LTO-man Jacob Bakker. daarnaast Klaas Drost en Hilbert Folkerts. (VliegVlug) Foto: Artizzl media / Peter Nefkens

De agrarische ondernemers in de gemeente Meppel zijn druk met het inzamelen van afval. Zo werd in de afgelopen periode al op veertig adressen afval opgehaald dat al langere tijd op het erf lag opgestapeld. Met eenmalige steun van het Ondernemersfonds Meppel staat nu ook de gratis inzameling van chemisch afval op de agenda. Het project is ‘Bezem door de middelenkast’ genoemd.

Agrarische bedrijven hebben vaak restjes chemisch afval dat niet meer te gebruiken is, afvalverwerker Remondis komt dat nu ophalen en het kost de boeren niets omdat het Ondernemersfonds een bijdrage levert. Het gaat om aangebroken verpakkingen met gewasbeschermingsmiddelen, diergeneesmiddelen die over datum zijn of eventueel zelfs een vat met afgewerkte olie. „Alles wat niet in de gebruikelijke container hoort”, vat Jacob Bakker (LTO afdeling Zuidwest-Drenthe) uit Nijeveen samen. „Deze actie is eenmalig en keert niet jaarlijks terug. Wij gaan er van uit dat het budget voldoende is om iedereen onbeperkt te laten deelnemen aan deze inzameling. Mocht het aanbod toch groter zijn, dan zijn wij genoodzaakt om een maximum hoeveelheid afval per adres in te zetten”, laat Bakker weten. De registratie vooraf moet daar duidelijkheid overgeven.

Inventarisatieformulier

Op een vooraf afgesproken datum maakt de chauffeur van Remondis een ronde langs de aangemelde bedrijven. De chauffeur sorteert het afval ter plekke en verpakt het geheel conform de regelgeving. Agrariërs die aan de ophaalactie deel willen nemen, moeten voor 7 februari een inventarisatieformulier ingeleverd hebben. Daarop moeten ze exact aangeven welke middelen opgehaald moeten worden. Dat kan bij Jacob Bakker aan de Bramenweg 2 in Nijeveen of via info@zuid-west-drenthe.ltonoord.nl

De LTO-vertegenwoordiger is blij met de actie en de steun van het Ondernemersfonds. Zo zijn ze in de gemeente Meppel met verschillende projecten bezig. Binnen de club agrariërs is bijvoorbeeld veel animo voor de bescherming van weidevogels, in samenwerking met vogelwerkgroep Vliegvlug zijn bovendien talrijke valkenkasten geplaatst bij de agrariërs. Valken, de natuurlijke vijanden van bijvoorbeeld mussen en spreeuwen, zorgen ervoor dat er minder overlast is in stallen en voeropslagen.

Nieuws

menu