Sportpark Ezinge herbergt nu nog drie voetbalclubs. Worden die club samengevoegd tot één? Het kan.

Krijgt Meppel straks de grootste voetbalclub van het Noorden? Clubs leggen beslissing over fusie neer bij leden

Sportpark Ezinge herbergt nu nog drie voetbalclubs. Worden die club samengevoegd tot één? Het kan. Martijn Bijzitter

Meppel – Een fusie tussen de drie Meppeler voetbalclubs heeft een goede kans van slagen. Dat concludeert een onafhankelijke commissie die in het afgelopen jaar onderzoek heeft gedaan naar een samenwerking tussen Alcides, FC Meppel en MSC. Een algehele fusie is daarbij als ultiem uitgangspunt genomen en wordt geadviseerd door de commissie.

De leden van de drie clubs zijn dinsdagmiddag per e-mail geïnformeerd over de uitkomsten van het rapport van de commissie. De voordelen van een fusie zijn zo groot, dat het een gemiste kans zou zijn om niet een fusietraject in te gaan, klinkt het. Het is een kwestie van vooruit regeren: de drie clubs zijn nu gezond, en daarom kunnen nu nog keuzes gemaakt worden vanuit luxe.

Het toekomstbeeld op termijn is niet al te rooskleurig, als wordt gekeken naar demografische en maatschappelijke ontwikkelingen. De besturen van de clubs willen, afgaande op het advies van de commissie, straks geen keuzes maken op basis van noodzaak. Een alternatief plan behoorde tot een van de uitkomsten van de commissie. ,,Maar die zag geen beletsel te adviseren om tot een fusie over te gaan”, aldus Jan van Driel, KNVB-coryfee, die de leiding heeft over de commissie. Van Driel is een ervaren rot, als het gaat om opdrachten in voetbalfusieland.

Ezinge op de schop

De besturen van de drie clubs zien ook geen bezwaren om het traject in te gaan, ze hebben immers de commissie opdracht gegeven om de zaak te gaan verkennen. Vanzelfsprekend zijn er hordes te nemen, maar deze worden niet onoverkomelijk geacht.

Een uitdaging is sportpark Ezinge. Er liggen nu velden voor drie clubs. Ieder heeft een eigen clubhuis en tribune. Tussen de verenigingen in ligt AV De Sprinter. Wil het tot een fusie komen, dan moet het sportpark mogelijk op de schop. ,,Als de gemeente Meppel bereid is de huidige accommodatie op Ezinge ingrijpend te renoveren, maar beter nog de voorwaarden te willen scheppen voor een geheel nieuwe accommodatie, dan heeft dat voor alle partijen veel voordelen. Voor het welslagen van een fusie kan renovatie maar vooral nieuwbouw zelfs een kritische succesfactor zijn”, staat te lezen in het rapport.

Kwantiteit is ook kwaliteit

De nieuwe club in Meppel moet een plek zijn waar straks zeven dagen per week wordt gevoetbald. Gaan de clubs fuseren, dan telt de nieuwe voetbalvereniging in Meppel zo’n 2300 leden. Daarmee wordt het de grootste voetbalclub in het noorden van het land. Vrouwenvoetbal, 35- en 45+-voetbal, Walking Football, g-voetbal: het moet straks allemaal mogelijk worden binnen de club. Het runnen van de clubs apart is voor de besturen al vaak een dagtaak. Vraag is hoe dat straks moet met een vereniging van meer dan tweeduizend leden die iedere dag volop draait. Komen er betaalde krachten? Het wordt niet uitgesloten.

In die kwantiteit schuilt voor een gedeelte winst, aldus Van Driel, die daarbij kijkt naar sportief aspect. ,,Je hebt de mogelijkheid om ieder lid op zijn of haar niveau te laten spelen. Kwantiteit bepaalt mede de kwaliteit. Je ziet het bij de gezamenlijke Onder-19 van FC Meppel en Alcides, die voetbalt op divisieniveau. Met de jeugd wil je allemaal zo hoog mogelijk spelen. Je selectiemogelijkheden zijn groter, zeker bij de jeugd.”

Nachtmerrie in Zuidwolde

De commissie heeft in de keuken gekeken bij diverse clubs in Nederland, die in een eerder stadium een fusietraject in zijn gegaan. De geleerde lessen zijn als bagage meegenomen in het Meppeler onderzoek. Een doemscenario is de uiteengespatte droom in Zuidwolde, waar ZZVV en Zuidwolde in 2015 als één club door wilden gaan. Na een ellenlang proces besloten de leden echter anders, mede doordat de gezamenlijke jeugdafdeling JVZ als een soort derde vereniging binnen Zuidwolde fungeerde. Daarmee was de fusie van de baan. Een ware nachtmerrie.

Samen de toekomst in

Al jaren klinken er geluiden over een fusie in het Meppeler voetbal. Gaandeweg zijn de besturen tot elkaar gekomen. Voor diverse zaken werd regelmatig samengewerkt, waarbij uiteindelijk de koppen bij elkaar werden gestoken om eens te kijken naar de toekomst van voetballend Meppel. Daarbij hangen demografische cijfers als een donkere wolk, nu weliswaar nog op grote hoogte, boven sportpark Ezinge. Het aantal jeugdleden neemt de komende jaren zienderogen af. De synergie tussen de besturen is er, ze zitten op één lijn. Het belangrijkste doel is dan een toekomstbestendige club voor iedereen.

Leden aan zet

Maar, de plannen kunnen nog zo mooi zijn: de leden bepalen tijdens de algemene ledenvergaderingen. Het is natuurlijk niet uitgesloten dat leden absoluut tegen een fusie zijn. Dat is ergens niet zo gek, als wordt gekeken naar de historie. Alcides en MSC samen? Tot tien jaar geleden een absolute no go . Sentiment speelt altijd een rol. Maar, zoals Alcides-voorzitter Stephan Lammerink dinsdagavond tijdens een persbijeenkomst zei: ,,We kijken vooruit.”