Het Meppeler sportpark Ezinge is onder meer de basis van de voetbalclubs Alcides, MSC en FC Meppel.

Voetbalclubs in Meppel stemmen vóór vervolgonderzoek naar fusie

Het Meppeler sportpark Ezinge is onder meer de basis van de voetbalclubs Alcides, MSC en FC Meppel. Willem Braam

De leden van de drie Meppeler voetbalclubs hebben maandagavond met een overgrote meerderheid vóór concrete vervolgstappen gestemd met betrekking tot een onderzoek naar een verregaande vorm van samenwerking oftewel fusie.

Ze konden dat doen tijdens algemene online-ledenvergaderingen die – gelijktijdig, maar wel afzonderlijk - door Alcides, MSC en FC Meppel werden gehouden in het kantorencomplex van Bhome@work aan de Zomerdijk in Meppel. In totaal bijna 300 leden brachten vanuit huis hun stem uit op deze avond.

Plan van aanpak

Uit leden van de drie verenigingen wordt een nieuwe commissie geformeerd die het vervolgtraject gaat begeleiden en een plan van aanpak gaat opstellen. Dat plan wordt vervolgens in november, op de volgende algemene ledenvergadering van de drie clubs, gepresenteerd en toegelicht.

Dat er een fusie tussen de Meppeler clubs komt, is echter beslist nog geen gelopen koers. ‘Er is nog genoeg werk aan de winkel’, stelde Alcides-voorzitter Stephan Lammerink maandagavond na afloop van de ledenstemming, mede namens zijn collega-voorzitters Arjan Jonkers (MSC) en Hans ter Voorde (FC Meppel).

‘Eerst moet er een nieuwe commissie worden samengesteld die de contouren aangeeft en zaken aanvliegt. Het gaat in dit stadium om meedenken, overzien en samenstellen. Het plan van aanpak wordt in november voorgelegd aan de leden, die daar vervolgens nog allerlei vragen over kunnen stellen en ook aanvullingen kunnen aandragen’, aldus Lammerink.