ZZVV en vv Zuidwolde gaan in de herkansing: fusie wordt voorbereid

De voetbalverenigingen ZZVV en vv Zuidwolde gaan met ingang van het seizoen 2024-2025 gezamenlijk verder, als beide ledenvergaderingen daar tenminste mee akkoord gaan. In 2015 liep een fusietraject op het laatste moment spaak, maar de plooien die dat opleverde zijn zo veel mogelijk gladgestreken.

De fusiecommissie van ZZVV en vv Zuidwolde. Van links naar rechts: Erik Venema, Frans Capellen, Rolf Klooster, Mark Hummel, Gerben Kreuze en Marcel Hulst.

De fusiecommissie van ZZVV en vv Zuidwolde. Van links naar rechts: Erik Venema, Frans Capellen, Rolf Klooster, Mark Hummel, Gerben Kreuze en Marcel Hulst. Foto: Artizzl Media / Peter Nefkens

Het ging toen vooral mis bij het bepalen van de speeldag van de prestatieteams. Nu is door de nieuwe fusiecommissie de zaterdag als speeldag voor ‘het vlaggenschip’ van de vereniging als uitgangspunt neergelegd. „Dit sluit aan bij de tendens die we zien, waarbij steeds meer voetballers ervoor kiezen om op zaterdag te voetballen”, zegt commissielid Marcel Hulst.