Leerlingen van basisschool De Iekmulder in IJhorst eten de komende maand alleen nog Gezonde Pauzehapjes

Wethouder Herriët Brinkman, Sake Malestein, en directeur Richard Raven spreken de jeugd toe. Foto: Eelco Kuiken

Welke groep van obs De Iekmulder in IJhorst eet de komende drie weken het gezondst in de pauze? Meesters en juffen turven het aantal appels en peren, druiven, wortels en snacktomaten en de groep die wint, krijgt een officiële WK-bal.

De school in IJhorst doet de komende drie weken mee aan het project Gezonde Pauzehapjes, een initiatief van de gemeente Staphorst en Saam Welzijn. Alle kinderen zijn winnaars, want op 21 november, de dag dat de meesters en juffen hun gezonde streepjes tellen, krijgt de school nog meer presentjes, zoals springtouwen en andere dingen om in de pauze te gebruiken. De groep die wint, krijgt een officiële WK-bal, de andere klassen ontvangen een replica.

De wedstrijd is vrij simpel. Leerlingen worden opgeroepen om geen hartige zaken, als snoep en koek mee te nemen voor de pauze, maar fruit of andere gezonde zaken. De docent turft elke dag hoeveel gezonde dingen de jeugd meeneemt. Wie de meeste streepjes heeft, wint. Op De Iekmulder zitten de groepen 1,2 en 3 bij elkaar, de groepen 4 en 5 en de groepen 6,7 en 8. De school vindt het project belangrijk, want de jeugd krijgt in z’n algemeenheid te veel suiker binnen. Wie een gezonde start maakt in het leven, heeft daar ook in de jaren daarna veel aan.

Vitaliteit

Het project in IJhorst is een idee wat in het zogeheten Vitaliteitsakkoord van de gemeente Staphorst staat. Doel is om de inwoners van Staphorst meer in beweging te krijgen en minder ongezond te laten eten. De Iekmulder was de enige school die respons gaf op de oproep van gemeente en Saam om mee te doen aan Gezonde Pauzehapjes, maar wethouder Herriët Brinkman die maandag ook op de Iekmulder te vinden was, hoopt dat ook de negen andere basisscholen in de gemeente Staphorst deel gaan nemen aan dit project.

Het gaat goed met de school in IJhorst, tegenwoordig Kindcentrum De Iekmulder. Onder één dak verzorgen de basisschool, peuteropvang De Reestrakkertjes van Spelerwijs en kleinschalige kinderopvang Het Uilenbos vanaf de start van het cursusjaar, peuteropvang, voorschoolse- en buitenschoolse opvang. Er wordt momenteel nog verbouwd om ook op korte termijn kinderdagopvang voor 0 tot 4-jarigen te realiseren.

Deze initiatieven hebben effect. Het leerlingenaantal groeit en de resultaten behoren tot de hoogste van scholenkoepel Promes. Er zijn nu 76 leerlingen, negen meer dan begin van dit cursusjaar. Directeur Richard Raven geeft aan dat hij ook voor volgend jaar groei verwacht. Dat is goed nieuws voor het Reestdorp. Er waren ook wel eens jaren dat het dorp vreesde voor het voortbestaan van de school.

Nieuws

menu