Begraafplaats Scholenweg Rouveen breidt uit. Dat is nodig, want in 2025 is hij vol en de andere twee kerkhoven in het dorp zijn al vol en kunnen niet meer uitbreiden

Impressie van de uitbreiding. Gemeente Staphorst

De gemeente Staphorst gaat de begraafplaats aan de Scholenweg in Rouveen uitbreiden. Dat is nodig, want de andere twee kerkhoven in Rouveen zijn vol en kunnen ook niet meer vergroot worden.

De begraafplaats aan Scholenweg kan nog tot uiterlijk 2025 gebruikt worden, daarna is hij vol. Daar kan niet op gewacht worden en daarom is de gemeente vorig jaar begonnen met de procedures om tot uitbreiding te komen.

Voor de uitbreiding van de begraafplaats is het noordoostelijke aangrenzende perceel aangekocht. Omdat het stuk grond een agrarische bestemming heeft, moet er een aanpassing van het bestemmingsplan komen. Bij het maken van de plannen zijn behalve een groep medewerkers van de gemeente en een ontwerpbureau ook de Dorpsraad Rouveen een de Stichting Paard en Sport Rouveen betrokken. Deze laatste maakt van het belendende perceel gebruik.

Gefaseerd

De participatie heeft geleid tot een gefaseerde uitvoering. Hierdoor kan de Stichting Paard en Sport Rouveen het jaarlijkse Concours Hippique Rouveen blijven organiseren totdat fase 1 van de uitbreiding voor 80 procent in gebruik is. De stichting is al jaren op zoek naar een geschikt stuk grond voor het jaarlijkse paardensportevenement. Een harde ondergrond is nodig.

De procedure moet zo voortvarend mogelijk doorlopen worden, omdat er zo snel mogelijk gestart moet worden met de ophoging van de gronden. De opgehoogde gronden moeten namelijk enkele maanden inklinken voordat er verder kan worden gegaan met de werkzaamheden.

Nieuws

menu