Boerderijstichting Staphorst praat over verduurzaming monumenten

Staphorster boerderijen zijn beroemd.

Staphorster boerderijen zijn beroemd. Foto: Mediahuis Noord/Eelco Kuiken

De Boerderijstichting Staphorst houdt op donderdagavond 29 september een bijeenkomst in Museum Staphorst voor eigenaren van een historische boerderij. Het doel van de bijeenkomst is om in gesprek gaan over het behoud en het gebruik van monumentale boerderijen in de gemeente.

De avond staat in het teken van verduurzaming, behoud van identiteit, advies bij restauratie of renovatie en wat er verder door de aanwezigen naar voren wordt gebracht. Vragen die aan de orde komen, zijn: hoe gaan we onze historische boerderijen met de stijgende energiekosten voor komende jaren duurzaam maken? Hoe kunnen we de onderhoudskosten minimaliseren? Welke regelingen zijn er of zouden er moeten komen om historische boerderijen te behouden en op een hedendaagse wijze te kunnen gebruiken. Waar kunnen we advies inwinnen? Wat verwachten we van de gemeente? Hoe kan de gemeente ons ondersteunen? De gemeente doet trouwens al veel. Zo kunnen monumenteneigenaren voor energiescan aanvragen tegen een gereduceerd tarief.

Het stichtingsbestuur hoopt dat er op deze avond voldoende creatieve ideeën naar voren komen waar de stichting de komende jaren aan kan werken, met als doel het unieke cultuurhistorische karakter van de gemeente versterken. Staphorst behoort met in totaal bijna 600 rijks- en gemeentelijke monumenten tot de grote monumentengemeenten van Nederland en kent daarnaast nog 80 karakteristieke panden. Bovendien is het bebouwingslint Staphorst-Rouveen door het rijk aangewezen als beschermd dorpsgezicht.

Beschermd dorpsgezicht behouden

De Boerderijstichting Staphorst is nieuw en komt voort uit de Stichting Rieten Daken. Die zag in 2017 het levenslicht. Doel was het riet als dakbedekking voor de honderden monumentale hoeves aan het beschermd dorpsgezicht te behouden. Na de oprichting van de Stichting Rieten Daken in november 2017, probeerde de stichting in overleg met de gemeente financiering te krijgen voor het behoud van de voor Staphorst zo belangrijke dakbedekking. Daar kwam niks van terecht.

De stichting concludeerde dan ook dat het niet vruchtbaar was om alleen de dakbedekking centraal te stellen, want een eigenaar van een monumentale hoeve heeft ook andere zorgen en er zijn meer ontwikkelingen die om aandacht vragen. Het gaat om het totale pand, het erf, verduurzaming en het behoud van het agrarisch erfgoed. Om die reden zag de Boerderijstichting Staphorst het levenslicht. Op heel veel plekken in ons land bestaan al dergelijke stichtingen. Ze hebben allemaal als overkoepeling Agrarisch Erfgoed Nederland.

De bijeenkomst is in Museum Staphorst en begint om 20.00 uur.