Bokslootweg, Gagelsteeg, Zeggesteeg en Blauwgrasteeg, zo heten de nieuwe straten in gloednieuwe woonwijk Rouveen-Zuid

Nieuwbouwplan Rouveen-Zuid. Foto: gemeente Staphorst

Veenmossteeg, Gagelsteeg, Zeggesteeg, Blauwgrassteeg en Bokslootweg zijn de straatnamen voor de nieuwe woonwijk Rouveen Zuid fase 1.

De namen hebben alles te maken met de geschiedenis van het gebied: het beschermd dorpsgezicht Rouveen, waar de nieuwe wijk deels binnen komt te liggen en De Olde Maten. Dit slagenlandschap, aan de noordwestzijde van de wijk, bestaat uit lange, smalle stroken land met kenmerkende begroeiing en sloten. De namen zijn bedacht door de gemeente in combinatie met bewoners.

De Olde Maten is een bijzonder landschap met de lange, soms zeer smalle stroken weiland met aan weerszijden een bosstrook. Dit wordt een slagenlandschap genoemd. Dit gebied is ontstaan door de turfwinning en door overerving waardoor de stroken land steeds smaller werdn. Met name in de periode 1830-1850 werd de brandstof hier gewonnen. De bosstroken zijn dichtgegroeide boksloten, waarover de turf met platte boten (bokken) werd afgevoerd. Deze boksloten liepen door tot aan de Oude Rijksweg.

Steegstructuur

Het plan Rouveen Zuid, fase 1 heeft een hoofdweg die de wijk ontsluit tussen de Oude Rijksweg en de Korte Kerkweg. De naam van deze hoofdweg wordt ‘Bokslootweg’, naar de sloten waardoor in het verleden het veen door de ‘bok’ (vaartuig) werd afgevoerd. Naast deze weg komen de meeste huizen te liggen aan relatief korte doodlopende straten. Het ontwerp sluit hiermee op eigentijdse wijze aan op de voor Rouveen en Staphorst zo kenmerkende steegstructuur. Deze straten worden daarom ‘stegen’.

Op 1 februari zijn de bouwkavels van de nieuwe woonwijk in verkoop gegaan. In de eerste fase zijn 67 bouwkavels te koop. Het gaat om kavels voor vrijstaande woningen, kavels voor twee-onder-één kap woningen en kavels voor rijhuizen. Geïnteresseerden kunnen zich inschrijven voor een bouwkavel via het inschrijfformulier op staphorst.nl/rouveen- zuid. Inschrijven kan tot en met vrijdag 17 februari 2023. Als meerdere mensen zich inschrijven voor dezelfde bouwkavel, wordt er op 21 februari 2023 door de notaris geloot.

Nieuws

menu