Eerste bewoners van het voormalige hotel-restaurant Waanders in Staphorst komen uit Syrië en Eritrea, waaronder gezinnen

Een bouwbedrijf is hard aan de slag om in het voormalige hotel-restaurant Waanders in Staphorst woningen te realiseren voor veertig tot vijftig statushouders. De eerste bewoners komen volgende maand. Het gaat om mensen uit Syrië en Eritrea, waaronder drie of vier gezinnen.

Waanders in Staphorst.

Waanders in Staphorst. Foto: Wilbert Bijzitter

Dat laatste hebben B en W van Staphorst laten weten. De komst van de statushouders ligt gevoelig. Lang niet iedereen ziet deze mensen op deze plek zitten. De statushouders, mensen met een verblijfsvergunning, mogen maximaal twee jaar in het voormalige horecabedrijf wonen. In de tijd dat de voormalige vluchtelingen in Waanders wonen, wil Staphorst huurhuizen bouwen, zodat de statushouders na twee jaar door kunnen stromen naar reguliere woningen.

Het aantal mensen dat in Waanders komt te wonen behelst de taakstelling om statushouders in Staphorst te huisvesten voor 2023. Deze opdracht komt van het Rijk. Ook voor volgend jaar en de jaren daarop krijgt Staphorst de opdracht om deze vluchtelingen met een verblijfsvergunning te huisvesten. Hoeveel is nog niet duidelijk, wellicht rond de dertig per jaar.

Regionale opvang