De eerste molen op windpark Bovenwind in Staphorst staat overeind. Het hoogste punt is bereikt. Wieken van 70 meter komen er nog bij

De eerste paal op windpark Bovenwind in Staphorst staat fier overeind. Foto: Nico Post

De eerste windturbine van windpark Bovenwind in Staphorst heeft het hoogste punt bereikt. De bladen van 70 meter zorgen ervoor dat de bouwwerken uiteindelijk 200 meter hoog worden.

Vorige week donderdag scheen de zon en was het bijna windstil. Je zou denken: niet het ideale weer voor een windmolen, maar wel voor de bouw ervan. Het bouwteam op windpark Bovenwind zette alle zeilen bij en bereikte de top van de eerste toren. De drie bovenste torendelen van windmolen 1 zijn gehesen en daarbovenop is de nacelle (de machinekamer waar de omzetting van de windkracht plaatsvindt) geplaatst.

De dagen erna maakte het bouwteam pas op de plaats, want er werd veel wind voorspeld, waardoor de kraan horizontaal gelegd moest worden. Deze week worden de bouwwerkzaamheden vervolgd en worden bij gunstige omstandigheden de bladen geplaatst.

Succesvol resultaat

De EP3-serie van Enercon is een nieuw type turbine. Er zijn meer dan 1.025 exemplaren besteld. Een innovatie op de EP3 is de zogeheten E-gondel. Deze staat bovenop de toren. Het modulaire E-gondelconcept wordt voor het eerst geïntroduceerd in Staphorst.

Enercon gaat binnenkort de installatie voltooien van zijn nieuwste E3-prototype met E-gondel in Staphorst. Het meest bijzondere aan deze opstelling is dat de elektrotechnische apparatuur, zoals de transformator, die voorheen onder in de toren stond, verplaatst is naar de E-gondel bovenop de toren. Dit heeft een efficiëntere omzetting en dus minder verlies tot resultaat.

Wij Duurzaam Staphorst

Wij Duurzaam Staphorst is in 2018 opgericht en heeft inmiddels bijna 300 leden. De lokale bevolking, ambassadeurs van de coöperatie en WDODelta hebben een flink startkapitaal verstrekt voor de ontwikkeling van de plannen voor het windpark, de rest van het eigen vermogen wordt opgehaald via crowdfunding. Dit proces om geld op te halen start binnenkort.

Wij Duurzaam Staphorst wil een duurzame en leefbare toekomst en zet zich niet alleen in voor de energietransitie. Ook wil de coöperatie een rol spelen in de bewustwording van wat duurzaamheid betekent en daarnaast maatschappelijk gemeente Staphorst versterken.

Eind januari 2023 moeten de drie molens klaar zijn en draaien. Tegenstanders vochten door tot aan de Raad van State, maar ze verloren. Ze vinden dat de molens niet in gebied De Lommert moeten komen, maar bij de andere drie windmolens in Rouveen. Volgens de tegenstanders komen de turbines te dicht bij de bebouwing én het beschermd dorpsgezicht.

De bouw van deze turbines is een opdracht van de provincie. Die wil nog 12 megawatt aan windenergie invullen. Overijssel wees naar Staphorst. Daar moest het gebeuren. De gemeente weigerde; er staan al drie turbines in Rouveen. Dat vond Staphorst meer dan genoeg. De provincie speelde het hard. Als Staphorst bleef weigeren, zou Overijssel het zelf doen in deze gemeente via een zogeheten ‘provinciaal inpassingsplan’. De lokale overheid zou dan buitenspel worden gezet.

Staphorst koos eieren voor haar geld. Coöperatie Wij Duurzaam Staphorst zag daarop het levenslicht. Ze wil het project 100 procent coöperatief uitvoeren. Als het dan toch moet, dan in eigen hand.

Nieuws

menu