GBS-comité schenkt bijbels aan dagopvang in vernieuwde Meestershof in Staphorst

De eerste bijbel werd door H. van Arnhem (links) overhandigd aan J. Bouwman.

De eerste bijbel werd door H. van Arnhem (links) overhandigd aan J. Bouwman. Aangeleverde foto GBS

Het comité Staphorst-Rouveen van de Gereformeerde Bijbel Stichting (GBS) bestaat dit jaar 50 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum overhandigden drie comitéleden nieuwe bijbels aan de bezoekers van de RST-dagbesteding in de vernieuwde Meestershof.

De nieuwe bijbels werden overhandigd door H. van Arnhem, hij was al die vijftig jaren lid van het plaatselijke comité. Van Arnhem werd vergezeld door de heren J. Kooiker en J. van Spijker; ook zij waren vijftig jaar comitélid, waarvan Kooiker veertig jaar penningmeester was en Van Spijker veertig jaar secretaris. Het uitreiken van de bijbels was hun laatste activiteit voor de GBS: ze nemen alle drie afscheid van het comité.

J. Bouwman, bezoeker van de dagopvang en voormalig bibliothecaris van de kerkbibliotheek van de hersteld hervormde gemeente, nam de eerste bijbel van Van Arnhem in ontvangst. De bijbels werden daarna door de aanwezige groep meteen in gebruik genomen door er gezamenlijk enkele psalmverzen uit te zingen. De bezoekers prezen het duidelijke lettertype in de nieuwe uitgave.

Statenvertaling

De Gereformeerde Bijbel Stichting, die als enige alle rechten heeft voor het uitgeven van de Statenvertaling, heeft een groot draagvlak in de Staphorster gemeenschap. Het comité hechtte er daarom ook veel waarde aan om iets terug te geven aan de gemeenschap in de vorm van bijbels voor ouderen die deelnemen aan de dagbesteding van de Reformatorische Stichting Thuiszorg (RST). Deze dagopvang vindt plaats in de onlangs heropende Meestershof. De RST biedt hier al ruim 20 jaar identiteitsgebonden dagbesteding aan. Daarnaast heeft de Meestershof nu ook een eigen verpleegafdeling, waar een gekwalificeerd team van de RST professionele zorg biedt. De Meestershof valt sinds de herstart niet langer onder de diaconie van de hersteld hervormde gemeente Staphorst, maar onder het bestuur van de Stichting Wonen en Zorg Staphorst (SWZS).