Gemeente Staphorst sluit aan bij provinciaal initiatief om boerenerven klaar te maken voor de toekomst

De gemeente Staphorst haakt aan bij het provinciale initiatief ‘Toekomstgerichte Erven’, waarmee Overijssel boerenerven klaar wil maken voor de komende generaties.

Boerenerf in de Olde Maten tussen Staphorst en Zwartsluis.

Boerenerf in de Olde Maten tussen Staphorst en Zwartsluis. Foto: Streekredactie / Eelco Kuiken

De ambitie is om erfeigenaren in staat te stellen en te stimuleren hun erf structureel te verduurzamen en te verbeteren. Het beschikbaar stellen van goed opgeleide onafhankelijke erfcoaches voor de gemeenten binnen de provincie Overijssel hoort bij dit initiatief. De provincie stelt 1,25 miljoen euro beschikbaar voor 2022 en 2023. Staphorst lift mee met dit beleid.

Het buitengebied van de gemeente Staphorst is bijzonder door de landschappelijke, cultuurhistorische en natuurlijke kwaliteiten. Het slagenlandschap is uniek in de wereld. De landbouw is de belangrijkste vorm van ruimtegebruik en een belangrijke bron van werkgelegenheid. Staphorst ijvert ervoor dat boeren kunnen blijven werken in het buitengebied.

Erfcoach

Het landelijke gebied is in beweging. Boeren zoeken naar een andere bedrijfsvoering, of indien er geen opvolger is, naar de juiste manier om het bedrijf te stoppen. Daarnaast zijn er grote verduurzamingsopgaves, zoals asbestsanering, duurzame energieopwekking, energiebesparing, klimaatadaptatie en de reductie van stikstof. Erfcoaches kijken integraal naar het erf. Er spelen regelmatig ook persoonlijke sociaalemotionele vraagstukken. Een gecoördineerde benadering is daarom nodig. Een erfcoach kan samen met agrariërs de opgaven aan elkaar verbinden en adviseren over het zetten van de juiste stappen voor de korte en langere termijn.

Vanuit de provincie is een team van onafhankelijke erfcoaches beschikbaar. Zij denken mee met erfeigenaren in het buitengebied over de toekomst van het erf. Erfcoaches zijn op de hoogte van regelingen en subsidies en kunnen doorverwijzen naar het juiste loket. De gesprekken met erfcoaches zijn gratis en vertrouwelijk. De terugkoppeling komt in meer algemene termen bij de gemeente terecht, in een overzicht van wat er speelt qua opgaven en thema’s. Dit wordt geanonimiseerd.

Aan het einde van 2021 kan de gemeente de balans opmaken over het aantal gesprekken en de onderwerpen die aan bod kwamen. Dit is door de provincie Overijsel al gedaan in een evaluatierapport. Daaruit blijkt dat veel erfeigenaren tijd nodig hebben om stappen te zetten. Het toekomstgericht maken van een erf is vaak een meerjarenplan.