Gemeente Staphorst sluit aan bij provinciaal initiatief om boerenerven klaar te maken voor de toekomst

De gemeente Staphorst haakt aan bij het provinciale initiatief ‘Toekomstgerichte Erven’, waarmee Overijssel boerenerven klaar wil maken voor de komende generaties.

Boerenerf in de Olde Maten tussen Staphorst en Zwartsluis.

Boerenerf in de Olde Maten tussen Staphorst en Zwartsluis. Foto: Streekredactie / Eelco Kuiken

De ambitie is om erfeigenaren in staat te stellen en te stimuleren hun erf structureel te verduurzamen en te verbeteren. Het beschikbaar stellen van goed opgeleide onafhankelijke erfcoaches voor de gemeenten binnen de provincie Overijssel hoort bij dit initiatief. De provincie stelt 1,25 miljoen euro beschikbaar voor 2022 en 2023. Staphorst lift mee met dit beleid.

Nieuws

Meest gelezen