Gemeente Staphorst vraagt nieuwe eigenaar van Waanders om het gebouw te mogen gebruiken voor de huisvesting van statushouders. Maximaal 42 bewoners

De gemeente Staphorst is met de nieuwe eigenaar van hotel-restaurant Waanders in gesprek om te kijken of het pand gebruikt kan worden voor de opvang van statushouders. Dat zijn asielzoekers die hun status hebben gekregen en recht hebben op een huis in een Nederlandse gemeente.

Hotel-restaurant Waanders in Staphorst van boven. Het bedrijf sloot op 28 oktober voorgoed de deuren.

Hotel-restaurant Waanders in Staphorst van boven. Het bedrijf sloot op 28 oktober voorgoed de deuren. Foto: Wilbert Bijzitter

Staphorst wil een bijdrage leveren aan de problemen in de asielzoekerscentra. De asielketen stokt en dat komt doordat er onvoldoende woningen zijn voor statushouders en zij dus in de opvangcentra blijven zitten.

Nieuws

menu