De gemeente Staphorst telt honderden monumenten in het beschermd dorpsgezicht. Energieprijzen rijzen de pan uit. Hoe maak je die prachtige panden duurzaam?

Minder regels, minder betutteling.

Minder regels, minder betutteling. Foto: Eelco Kuiken

In Staphorst staan bijna zeshonderd monumenten, bijna allemaal boerderijen. Het is vanwege de strenge regelgeving voor monumentale panden erg lastig om ze duurzaam te maken. De Boerderijstichting Staphorst houdt op woensdagochtend 28 december een praktijkochtend verduurzaming in Museum Staphorst.

Waar moet je beginnen als je een monumentale boerderij bezit waar de tocht nog vrij spel heeft en de energierekening dit jaar fors is opgelopen? De Boerderijstichting Staphorst heeft diverse deskundigen op het gebied van verduurzaming en monumenten uitgenodigd om hier iets over te vertellen aan de hand van twee praktijkvoorbeelden. Het is lastig om een gemeentelijke of rijksmonument duurzaam te maken, veel dingen mogen namelijk niet. Maar het kan wel. Volgens de stichting dalen de monumenten in populariteit als duurzaam maken problematisch is. Dat is niet goed voor het beschermd dorpsgezicht.

De duurzaamheidsochtend start met inloop om 09.45 uur in Museum Staphorst en is rond 12.00 uur afgelopen. Om 10:00 uur worden de belangstellenden in twee groepen worden verdeeld, zodat deze twee objecten in de omgeving kan bezoeken. Halverwege de ochtend wordt er dan gewisseld. De ene boerderij is al voor een deel verduurzaamd, de andere nog geheel in een niet verduurzaamde staat. Bij beide boerderijen zijn architecten, duurzaamheidsdeskundigen en specialisten van de gemeente aanwezig om te vertellen wat er kán en wat er mág met het agrarisch erfgoed.

Boerderijstichting Staphorst zet zich in voor het behoud van de karakteristieke boerderijen in de gemeente Staphorst in de breedste zin van het woord. De stichting wil samen met bewoners en eigenaren cultuurhistorische initiatieven ontwikkelen of ondersteunen. De stichting adviseert en treedt op als verbinding tussen burger en overheid.

Opgeven kan via info@boerderijstichtingstaphorst.nl.