Honderd burgers uit de gemeente Staphorst reageren op de grootschalige opwek van duurzame energie na 2030 én waar dat moet gebeuren

De afgelopen periode gaven bijna 100 inwoners van de gemeente Staphorst hun mening op het concept plan van de gemeente over de opwek van duurzame energie na 2030.

Het Westerhuizingerveld, de zuidzijde van het Staphorster Bos en de omgeving die begrensd is door de A28, N377 en het spoor zijn in beeld voor grootschalige energieopwek  na 2030.

Het Westerhuizingerveld, de zuidzijde van het Staphorster Bos en de omgeving die begrensd is door de A28, N377 en het spoor zijn in beeld voor grootschalige energieopwek na 2030. Foto: Streekredactie / Eelco Kuiken

In het conceptplan komen drie gebieden naar voren waar het college van B en W mogelijkheden ziet voor het opwekken van duurzame energie na 2030. Het gaat om Westerhuizingerveld, de zuidzijde van het Staphorster Bos en de omgeving die begrensd is door de A28, N377 en het spoor. Alle overige gebieden stelt het college voor om uit te sluiten van nieuwe projecten.