Als de discussie over de hoofddoek of boerka oplaait, wijzen velen ook naar Staphorst. Het is een groot misverstand: klederdracht en geloof hebben niks met elkaar te maken

Wie de (sociale)media een beetje volgt, weet dat Staphorst regelmatig door de mangel gaat als het om geloofskwesties gaat. Een van de grootste en schier onuitroeibare misverstanden in Nederland is dat Staphorster dames klederdracht dragen vanwege hun geloof.

Het is een onuitroeibaar misverstand: klederdracht en geloof zouden met elkaar te maken hebben. Niets is minder waar.

Het is een onuitroeibaar misverstand: klederdracht en geloof zouden met elkaar te maken hebben. Niets is minder waar. Foto: FRENSJANSEN

Telkens als het om de hoofddoek of boerka gaat en mensen daar iets van vinden, dan wordt er steevast naar Staphorst gewezen waar ‘de vrouwen zich ook in bepaalde kledij hullen vanwege hun geloof’. Ook hier hebben vrouwen immers niets te vertellen. ‘Maar daar hoor je niemand over.’ Niet gehinderd door enige kennis van zaken spuien velen dan hun kritiek. Moslimvrouwen en de Staphorster dames worden voor het gemak op één hoop gegooid.

Nieuws

menu