De knoop is doorgehakt: in het voormalige hotel-restaurant Waanders in Staphorst komen veertig tot vijftig statushouders te wonen. Bewoners zijn per brief op de hoogte gebracht

Het voormalige hotel-restaurant Waanders in Staphorst. Foto: Wilbert Bijzitter

Er komen definitief tussen de veertig en vijftig statushouders in voormalig hotel Waanders te wonen, te beginnen met vier gezinnen en een alleenstaande man. Zij komen in april al.

Dat heeft de gemeente Staphorst in een brief aan de omwonenden laten weten. Het achterste deel van het horecacomplex, veelal bestaande uit hotelkamers, wordt gebruikt voor de opvang van statushouders. Dat is de verantwoordelijkheid van VechtHorst. Het is de bedoeling dat vluchtelingen met een status voor een termijn van twee jaar opgevangen worden in het voormalige hotel-restaurant dat eind vorig jaar de deuren voorgoed sloot. Dat gebeurt dus gefaseerd.

Statushouders zijn vluchtelingen die de asielprocedure hebben afgelegd en definitief in Nederland mogen blijven. Ze worden via taakstellingen toegewezen aan Nederlandse gemeenten die hen moeten huisvesten. Dat is niet vrijblijvend. Gemeenten moeten hieraan meewerken.

De eigenaar van Waanders, projectontwikkelaar Jan Mulder uit Punthorst, onderzoekt de mogelijkheid om het restaurant op termijn ook weer geschikt te maken voor een breed publiek. Ook wordt onderzocht of er andere activiteiten plaats kunnen vinden, zodat het gebouw voor jong en oud, statushouders en autochtonen, gebruikt kan worden.

Mulder wilde aanvankelijk Waanders slopen om er een complex met 78 woningen en een grandcafé te bouwen. De buurt was tegen en ook de gemeenteraad zette een streep door de plannen. Mulder maakte nu nieuwe plannen. In de tussentijd komen er dus statushouders.

Locatiebeheerder

Net als bij de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne aan de Staphorster Kerkweg gaat de gemeente Staphorst werken met een locatiebeheerder die verantwoordelijk is voor het reilen en zeilen binnen en buiten het pand. Hij of zij is in dienst van de gemeente en eerste aanspreekpunt voor zowel de buurt als de bewoners. ‘Op deze manier hopen we korte lijnen te houden tussen de bewoners en de omgeving en om signalen of vragen snel op te pikken’, laat de gemeente in een brief aan de buurt weten.

De opvang van statushouders in Waanders ligt uiterst gevoelig in de buurt en het dorp. Tijdens een informatiebijeenkomst in november vorig jaar bleek dat het dorp niet zit te wachten op de nieuwkomers. Men vindt de plek niet goed en het zijn er te veel. Om veel zorgen weg te nemen, zijn er persoonlijke gesprekken gevoerd met de omwonenden. Deze blijven kritisch.

Toch zet de gemeente de opvang door. Dat heeft alles te maken met de taakstelling die het Rijk oplegt aan Staphorst. Volgend jaar moet de gemeente tussen de veertig en vijftig statushouders opvangen. Doordat in één keer te doen, wordt de druk op de asielketen verlicht. Bovendien is het zo dat Staphorst de huizen die nodig zijn voor de opvang niet heeft. Er zijn wel allerlei initiatieven om flexwoningen te bouwen, maar die staan er nog niet. De opvang in Waanders is dan ook tijdelijk. Als het goed is, stromen de mensen na die termijn door naar flexhuizen in Staphorst of Rouveen.

Warm welkom

‘We hopen dat er in Staphorst een warm welkom is voor deze bewoners, vaders, moeders, alleenstaanden en ouders. Samen met de kerken, welzijnsorganisaties etc. doen we er alles aan om hen te laten integreren in onze samenleving. Ze kennis te laten maken met onze normen, waarden, cultuur, noaberschap, zondagsrust en ondernemersgeest en alles waar onze gemeente voor staat’, staat in de brief.

Voorafgaand aan de huisvesting van de statushouders, krijgt de buurt een rondleiding, zodat iedereen kan zien hoe de tijdelijke woningen eruit zien.

Nieuws

menu