Kosteloos trouwen in Staphorst? Prima, maar een van de partners moet wel in de gemeente Staphorst wonen

Foto:

Foto: Pixabay

Kosteloos trouwen in de gemeente Staphorst terwijl je allebei in een omliggende gemeente woont is nu verleden tijd. Kosteloos trouwen mag in Staphorst vanaf nu alleen als ten minste een van de partners ingeschreven staat in de gemeente Staphorst.

Het college heeft dit besloten, omdat er met enige regelmaat gratis huwelijken werden voltrokken van inwoners uit omliggende gemeenten.

Sinds 1897 is het bij wet geregeld dat het in iedere gemeente mogelijk moet zijn om kosteloos te trouwen. In de gemeente Staphorst is dat op maandagochtend tussen 9.00 en 10.00 uur. Dit is een voltrekking zonder toespraak en er mogen maximaal zes personen bij aanwezig zijn. Hiervoor worden dan alleen de kosten voor eventuele uittreksels, als het trouwboekje, in rekening gebracht.

Populair

De laatste jaren is het kosteloos trouwen populair. Dit zorgt ervoor dat er in sommige gemeenten een wachtlijst is, waardoor bruidsparen uitwijken naar omliggende gemeenten. In 2020 werden er in Staphorst 34 huwelijken kosteloos gesloten, waarbij 11 bruidsparen niet in Staphorst woonden. Over 2021 woonden 5 bruidsparen van de in totaal 27 kosteloos gesloten huwelijken niet in de gemeente en dit jaar zijn er 16 huwelijken kosteloos gesloten, waarvan 6 paren uit een andere gemeente komen. Met het stellen van de voorwaarde aan het kosteloos trouwen, wil de gemeente deze dienstverlening alleen nog aanbieden aan de inwoners van Staphorst.