Een mijlpaal voor Rouveen: het bestemmingsplan voor bouwproject Rouveen-Zuid is klaar. Het biedt ruimte aan tachtig huizen. Sociaaleconomische binding is verplicht, net als een zelfbewoningsplicht

De eerste fase van het uitbreidingsplan Rouveen-Zuid. Gemeente Staphorst

B en W van Staphorst noemen het een mijlpaal. Het bestemmingsplan voor de eerste fase van de nieuw woonwijk Rouveen-Zuid is klaar. De gemeenteraad buigt zich er op 4 oktober over en twee weken later nog een keer. Het gaat om tachtig woningen.

De eerste fase ligt tussen de Multifunctionele combischool Rouveen (MCR) en de Oude Rijksweg. Het gaat om een mix van woningtypen, voor verschillende doelgroepen, namelijk 28 vrijstaande huizen, 34 twee-onder-één kappers en 18 rijwoningen

De bewoners mogen zelf bouwen, volgens de richtlijnen van het bestemmingsplan. Hierin is geregeld waar de woningen komen en waar ruimte is voor verkeer, parkeren, water en groen. Ook staan in het plan (bouw)regels, zoals de maximale goot- en bouwhoogte van woningen en regels voor bijgebouwen.

Zelfbewoningsplicht

De gemeente Staphorst geeft de kavels uit. Voor de huizen die er komen, geldt een zelfbewoningsplicht voor tenminste vijf jaar en een sociaaleconomische binding. In het bijbehorende beeldkwaliteitsplan staan de eisen van welstand, waaraan de nieuwe woningen moeten voldoen. Als het bestemmingsplan definitief is, start de verkoop van de kavels, waarschijnlijk in januari. Medio volgend jaar kan het bouwen beginnen.

Het conceptbestemmingsplan is al uitvoerig met de buurt aan de orde geweest, waardoor er nu, bij de definitieve versie, geen zienswijzen meer zijn. Dat is bijzonder bij een plan van deze omvang.

Dit is fase 1 van het uitbreidingsplan. Fase 2 behelst iets minder huizen, maar is ook fors. De gemeente is nog bezig de gronden voor deze uitbreiding aan te kopen.

Nieuws

menu