Kerken en particulieren in Staphorst vangen tientallen Oekraïense vluchtelingen op. De gemeente Staphorst vraagt aan burgers een zelfde ijver aan de dag te leggen als het gaat om statushouders

Kerken en particulieren in de gemeente Staphorst vangen tientallen Oekraïense vluchtelingen op. De gemeente Staphorst vraagt aan burgers een zelfde ijver aan de dag te leggen als het gaat om statushouders.

De gemeente Staphorst hoopt dat particulieren woonruimte vrij willen maken voor statushouders.

De gemeente Staphorst hoopt dat particulieren woonruimte vrij willen maken voor statushouders. Foto: Willem Braam

Asielzoekers worden statushouders, zodra ze een verblijfsvergunning krijgen. Dat is ook het moment waarop het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA) deze mensen aan een gemeente verbindt. Voor een goede doorstroom vanuit de asielzoekerscentra zijn voldoende woningen nodig. Er zijn onvoldoende huizen en daardoor stokt de doorstroom, met alle gevolgen, onder andere in Ter Apel, als gevolg.