Als er nieuwe windmolens in de gemeente Staphorst worden gebouwd, dan komen deze turbines van 250 meter hoog in het Energielandschap te staan, het gebied tussen de A28, Gorterlaan, het spoor en de N377

Als er in de gemeente Staphorst na 2030 nieuwe windmolens gebouwd worden – en die kans is groot, dan worden ze vrijwel zeker gerealiseerd in het gebied tussen de A28, JJ. Gorterlaan, het spoor en de N377, ook wel het Energielandschap genoemd.

Molen van windpark Bovenwind in aanbouw in Staphorst.

Molen van windpark Bovenwind in aanbouw in Staphorst. Frens Jansen

Dat hebben B en W van Staphorst besloten. Nu al is Staphorst bezig met het uitstippelen van de grootschalige energie-opwek na 2030. Dat is nodig, want Staphorst moet in de periode tussen 2030 en 2040 nog 40 Gwh aan hernieuwbare elektriciteit opwekken. Zestig procent bestaat uit windenergie en 40 procent uit zonnevelden.