Overijssel drinkt steeds meer water en heeft grote gevolgen. Dat er dagelijks water uit de kraan komt, lijkt vanzelfsprekend, maar is dat niet

De vraag naar drinkwater neemt flink toe. Foto: Mediahuis Noord/Egbert Voerman

De vraag naar drinkwater in Overijssel is sinds 2011 flink toegenomen. Was de vraag in 2011 nog 76,81 miljoen m3 per jaar, in 2020 was die al toegenomen tot 85,98 miljoen m3.

De verwachting is dat de vraag blijft stijgen en dat in 2050 de vraag mogelijk gestegen is tot 118,6 miljoen m3 per jaar. Dat er dagelijks schoon drinkwater uit de kraan komt, lijkt vanzelfsprekend maar door factoren als klimaatverandering, economische ontwikkelingen en bevolkingsgroei staat dit steeds meer onder druk. In Overijssel hebben de provincie en drinkwaterbedrijf Vitens die gezamenlijke ambitie in een convenant Leveringszekerheid Drinkwater voor het eerst vastgelegd.

Met voorrang

Overijssel gaat zich inspannen om met voorrang besluitvorming te behandelen en regelgeving toe te passen voor de uitbreiding van de drinkwaterwinning en -productie op al vergunde en nieuwe locaties. Vitens spant zich in voor de ontwikkeling van drinkwaterwinningen, door haar bedrijfsvoering voor de distributie en levering van drinkwater adequaat en duurzaam in te richten en om waterbesparing onder de bevolking te stimuleren.

Nieuws

menu