Overijssel wil toe naar 1 miljoen nieuwe bomen, de teller staat nu op 350.000 exemplaren. Subsidie moeten aanplanten aanjagen

Bomen planten om de provincie Overijssel te vergroenen.

Bomen planten om de provincie Overijssel te vergroenen. Rens Hooyenga

Met een vernieuwde subsidieregeling maakt de provincie Overijssel het haar inwoners aantrekkelijker om kleinschalig bomen te gaan planten. Nieuw is namelijk dat aanvragers voor een straat, een wijk, een buurtschap of een dorp hun verzoek kunnen bundelen.

Inwoners van de provincie kunnen een aanvraag indienen op basis van de nieuwe regeling. De subsidie voor een gecombineerde aanvraag is 100 procent van de subsidiabele kosten met een maximum van 300 euro per straat, wijk, buurtschap of dorp.

Dankzij de nieuwe regeling wordt het voor een straat, een wijk, een buurtschap of een dorp veel eenvoudiger om met een gecombineerde aanvraag bomen of bosplantsoen aan te leggen. De subsidie wordt verstrekt voor de aanplant van bomen of bosplantsoen, inclusief de bijbehorende palen en banden voor ondersteuning van de bomen en grondverbeteraar.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor de subsidie moet de aanplant van bomen of bosplantsoen voldoen aan een aantal voorwaarden. Zo is er sprake van aanplant als het gaat om bosplantsoen of bomen met een omtrek van maximaal 12 centimeter. De bomen moeten ook voorkomen in de lijst die in de regeling is genoemd. Voor de subsidie dienen drie of meer verschillende boomsoorten uit de lijst worden aangeplant. Het bosplantsoen of de bomen moeten tussen 1 oktober 2022 en 1 maart 2023 worden aangeplant.

De subsidieontvanger is verplicht de bomen vóór 31 december 2023 aan te melden op de website iedereeneenboom.nl . De provincie moet de aanvraag voor een gecombineerde aanvraag uiterlijk 31 maart 2023 hebben ontvangen.

Provinciale Staten van Overijssel heeft in november 2018 een motie aangenomen met als doel het aanplanten van één boom per inwoner. Dit plan, om concreet 1,1 miljoen bomen extra aan te planten in Overijssel, is momenteel in uitvoering. De teller staat al op ruim 350.000 bomen.