Rouveen krijgt een begraafplaats, speciaal voor te vroeg geboren kinderen. De naam Vlinderveld wordt niet als passend ervaren

De begraafplaats aan Scholenweg in Rouveen krijgt en begraafplaats met een monument voor kinderen die levenloos voor de 24e week zijn geboren. Het is een initiatief van de ChristenUnie.

Sterrenvelden of vlinderbegraafplaatsen zijn er niet in die gemeente Staphorst.

Sterrenvelden of vlinderbegraafplaatsen zijn er niet in die gemeente Staphorst. Foto: Streekredactie / Eelco Kuiken

De gemeenteraad heeft dat deze week besloten, toen ook het bestemmingsplan voor de uitbreiding van de begraafplaats werd behandeld. De werktitel is een Vlinderveld, maar dat is niet de definitieve naam. De SGP heeft moeite met deze naam, omdat een vlinder een vrolijk beestje is dat rondfladdert. De dood is niet iets vrolijks en dus zou de naam niet Vlinderveld moeten zijn. Deze partij hoopt op een passende naam.

De achterliggende gedachte bij het initiatief is dat er een wettelijke verplichting bestaat voor het begraven of cremeren van overleden kinderen vanaf de 24e week van de zwangerschap. Deze verplichting geldt niet voor kinderen die vóór de 24e week van de zwangerschap komen te overlijden. In die situatie worden ouders geconfronteerd met een lastige keuze. Soms wordt ervoor gekozen een kind te begraven op privéterrein. Of er wordt gekozen een kind bij de (groot)ouders te plaatsen in een reeds bestaand graf. Ouders kunnen ook een nieuw graf kopen. Dat is erg duur.

Tastbare plek