Rouveen praat mee over de Schipgravenweg

De Schipgravenweg wordt steeds belangrijker voor Rouveen.

De Schipgravenweg wordt steeds belangrijker voor Rouveen. Google maps

Rouveners mogen op een inloopbijeenkomst op 11 april meepraten over de toekomst van de Schipgravenweg. De weg wordt door de nieuwe woonwijk Rouveen-Zuid steeds belangrijker.

Al drie jaar lang zijn de gemeente en een klankbordgroep bezig om na te denken over verbeteringen. Er is besloten om voor de Schipgravenweg twee varianten uit te werken en deze voor te leggen aan de inwoners van Rouveen. Door de nieuwe woonwijk en door de aanleg van de groene recreatiezone is de weg van belang.

In beide varianten komt het fiets/voetpad aan de kant van het weiland en blijft de huidige groenstrook over een breedte van drie meter behouden. De bomen die nu langs deze strook staan, zijn ziek en worden daarom vervangen door nieuwe exemplaren.

Varianten

De twee varianten waar het om gaat, zijn: de aanleg van een vrijliggend fietspad van 2,50 meter breed tussen Scholenland en de Stadsweg en de aanleg van een voetpad van 1,80 meter breed, tussen Scholenland en het park.

Bewoners die willen meedenken, zijn welkom op 11 april van 19.00 tot 21.00 uur in d’ Olde Skoele . De reacties worden vervolgens voor de behandeling van het Verkeersplan Rouveen aangeboden aan college en raad.