Staatsbosbeheer zoekt ondernemer om kiosk én recreatievijver in de Zwarte Dennen in Staphorst te exploiteren

Staatbosbeheer is op zoek naar een ondernemer die niet alleen de kiosk wil runnen, maar ook de hele recreatievijver in het bos van de Zwarte Dennen. „We zijn al een jaar bezig om een grotere vraag neer te zetten om de recreatieplas nieuw leven in te blazen”, zegt boswachter Nico Arkes. Op dit moment is de kiosk gesloten vanwege ziekte.

De recreatievijver in de Zwarte Dennen: het is geen vanzelfsprekendheid dat deze wordt opengesteld.

De recreatievijver in de Zwarte Dennen: het is geen vanzelfsprekendheid dat deze wordt opengesteld. Frens Jansen

Daardoor is het beheerdersechtpaar Holterman niet in staat de zaak draaiende te houden. Voor volgend jaar zou er sowieso een nieuwe beheerder moeten komen en wat Staatsbosbeheer betreft moet de exploitatie van de vijver in een breder perspectief worden gezien. „Als je dit duurzaam in stand wilt houden, moet dat wel. Maar de vraag is wel wat de gemeente Staphorst wenselijk acht en wat de ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden zijn”, zegt Arkes.

Nieuws

menu