Staphorst verzamelt huisraad voor vluchtelingen die binnenkort komen. Werkgroep Ter Hulpe van de Hersteld hervormde kerk is al weken druk met koffieochtenden, een buddyproject en het inzamelen van geld en goederen

Staphorst komt in actie voor Oekraïne op meerdere fronten.

De gemeente Staphorst is gestart met het verzamelen van spullen voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen aan de Staphorster Kerkweg. Het gaat vooral om huisraad.

Samen met onder andere de kringloop en vrijwilligers werkt de gemeente aan een complete inventaris. Ze doet ook een beroep op burgers. ‘We hebben uw hulp hard nodig. Denk aan staande lampen, tuinstoelen, stofzuigers en dergelijke. Hiervoor is een inventarislijst opgesteld. Deze staat op de website van de gemeente Staphorst. Wanneer mensen spullen hebben die op de lijst staan, ontvangt de gemeente graag uiterlijk 16 april een foto per mail via oekraine@staphorst.nl met naam, adres en telefoonnummer. Op deze manier wil Staphorst vraag en aanbod coördineren. Er is ook een telefoonnummer opengesteld voor mensen die vragen hebben over de opvang van Oekraïense vluchtelingen: (0522) 74 71 91 of mailen naar hetzelfde mailadres.

B en W hebben vanwege het spoedeisende belang een vergunning afgegeven voor de opvang van vluchtelingen aan de Staphorster Kerkweg. De toestemming die het college verleende voor de opvang van vluchtelingen in units geldt voor maximaal vijf jaar. De gronden zijn in eigendom van Staphorst Ontwikkeling BV, het bedrijf bestaande uit aannemers dat ook woonwijk De Slagen ontwikkelt.

Ter Hulpe Staphorst

De werkgroep Ter Hulpe van de Hersteld hervormde kerk in Staphorst is al weken druk met het opvangen van vluchtelingen, een buddyproject om vluchtelingen te ondersteunen en het brengen van spullen naar de grens met Oekraïne. Heel wat trucks en busjes gaan naar het oosten. Ook houdt de groep koffie-ochtenden voor de vluchtelingen, vaak moeders met kinderen en zijn er Bijbelvertellingen op scholen. Kerkgangers verzamelden ook 110.000 euro. De diaconie verdubbelde dat bedrag. Via de website van Ter Hulpe wordt ook geld ingezameld. Zie ook www. werkgroepterhulpe.nl

Nieuws

menu