Staphorster boeren hebben interesse in deelname productie groen gas wat door vergisting van mest vrijkomt

Zo’n zestig boeren in de gemeente Staphorst zijn geïnteresseerd in deelname aan groen gas hubs in Staphorst. Het betekent dat van hun mest groen gas van aardgaskwaliteit wordt gemaakt dat aan het gasnet van RENDO kan worden geleverd.

Mest is grondstof voor groen gas.

Mest is grondstof voor groen gas. ANP

Dat blijkt uit een verkenning die B en W van Staphorst deden naar de mogelijkheden voor de realisatie van groen gas hubs. Er is met veertig boeren gesproken. Daarnaast zijn in IJhorst gesprekken gevoerd met een groep van zeventien boeren. Vanuit deze interessepeiling blijkt dat de meeste bezochte boeren in principe positief tegenover een initiatief staan.