Steunmaatregel energie voor stichtingen en verenigingen in Staphorst

Het gemeentehuis van Staphorst. Foto: Jelle Pieper

Om gesubsidieerde stichtingen en verenigingen tegemoet te komen in de energiekosten kunnen ze een beroep doen op de energie steunmaatregel sociaal domein.

Het college van B en W heeft hier een besluit over genomen. Organisaties moeten meer kosten maken als gevolg van de snel toenemende energieprijzen. Hierdoor kunnen financiële verplichtingen mogelijk niet nagekomen worden. In de raadsvergadering van 22 november beslist de gemeenteraad over de energie-steunmaatregel.

Het toekennen van de energiesteunmaatregel sociaal domein is nodig om te voorkomen dat stichtingen en verenigingen in de financiële problemen raken. Het gaat in zijn totaliteit om gesubsidieerde organisaties binnen het sociale domein op het gebied van welzijn, cultuur, ontspanning en sport. De gesubsidieerde stichtingen en verenigingen die mogelijk in aanmerking komen voor deze steunmaatregel, ontvangen na het besluit van de gemeenteraad een brief met daarin de uitgangspunten en het aanvraagformulier. De uitgangspunten dienen als leidraad en zijn opgesteld om duidelijkheid te geven over de toepassing van de energiemaatregel en een gelijk speelveld voor alle partijen te creëren.

Nieuws

menu