De Stichting Staphorst-helpt-Staphorst komt in actie voor de familie die bij een verwoestende brand alles verloor. De plaatselijke organisatie helpt als er geen verzekering is of deze ontoereikend is

Van de boerderij bleef weinig over.

Van de boerderij bleef weinig over. Mediahuis Noord

De Stichting Staphorst-helpt-Staphorst komt in actie voor de familie De Witte. Hun woonboerderij werd maandag door brand verwoest. Klaarblijkelijk is de verzekering niet toereikend en daarom draagt de gemeenschap financieel bij, zodat de familie weer door kan.

De rijksmonumentale boerderij van de familie De Witte brandde maandag aan het einde van de middag helemaal af. De oorzaak was een schoorsteenbrand. De brandweer kon de verwoesting niet voorkomen. Omliggende panden bleven gespaard. Doordat het praktisch windstil was, was de kans op vonkenregens klein. Ook de inboedel en een auto, die binnen stond, kon niet worden gered. De schade is dan ook aanzienlijk. Inmiddels is er door velen in de gemeenschap hulp aangeboden, zoals tijdelijke woonruimte.

De Stichting Staphorst-helpt-Staphorst wil ook nu een financiële actie coördineren. Deze stichting is opgericht om te fungeren als inzamelpunt voor financiële giften voor bewoners van de gemeente Staphorst die getroffen zijn door brand of andere schade die niet door de verzekering wordt gedekt. Meestal heeft dit laatste te maken met de geloofsovertuiging. Verzekeren wordt gezien als een voorschot nemen op mogelijk onheil. Het is ingrijpen in de wil van God. We mogen volgens deze bevindelijk gereformeerden niet op de stoel van de Almachtige gaan zitten. Om die reden ligt ook vaccineren gevoelig.

Verzekering

De Stichting Staphorst-helpt-Staphorst zag in 2014 het levenslicht na een brand bij de familie Slager aan Geerligsland in Staphorst. De boerderij van Klaas Slager, oud-raadslid voor de SGP, brandde tot aan de grond toe af. Ook toen was de verzekering niet toereikend. Omdat vader en zoon Slager niets meer handen, ontstond de stichting. Ook in 2018 kwam de stichting in actie na een brand bij de Staphorster familie Van Dijk aan de Gemeenteweg.

De stichting komt nu dus voor de derde keer in actie, overigens nooit op verzoek van een slachtoffer, maar na eigen onderzoek van een driekoppig bestuur. Mensen kunnen een gift doen. Gevers blijven bij de getroffen familie altijd onbekend en over het totaalbedrag wordt niet gecommuniceerd.

Deze anonimiteit is belangrijk, zodat er nooit scheve of opgeheven gezichten kunnen ontstaan. Het gaat om de hulp, niet om de hulpgevers. De afgelopen twee keer ging het om aanzienlijke bedragen die werden ingezameld.

Mensen mogen hun gift overmaken op bankrekeningnummer NL78 RABO 0158 6076 19 ten name van Stichting Staphorst helpt Staphorst. De gevers blijven anoniem voor de getroffen familie.