Uitbreidingsplan Poeleweg IJhorst kan met een kleine aanpassing doorgaan

Het uitbreidingsplan aan de Poeleweg.

De Raad van State heeft na een kleine aanpassing van de parkeerregeling het bestemmingsplan voor het woningbouwproject Poeleweg in IJhorst vandaag alsnog goedgekeurd.

Daarmee is de voor ontwikkelaar N.O.G. Beilen BV de weg vrij om 39 woningen op een veldje aan de Poeleweg te bouwen. In de einduitspraak stelt de Raad vast dat de gemeente Staphorst verzuimd heeft de meest recente gemeentelijke parkeerregeling voor het bouwproject toe te passen. De hoogste bestuursrechter past dat zelf aan, zodat het plan niet weer terug naar de gemeenteraad hoeft. Het gaat om een kleine aanpassing waarvan de tegenstanders van het bouwproject geen nadeel ondervinden, merkt de Raad in de uitspraak op.

Verder heeft het bestuursrechtscollege alle overige bezwaren tegen het woningbouwplan verworpen. Er is voldoende behoefte aan zoveel nieuwe woningen in IJhorst en de Raad vindt niet dat de nieuwbouw te hoog en te massaal wordt. Bovendien vindt de bestuursrechter niet dat de nieuwe woningen te dichtbij de al bestaande woningen komen te liggen.

Tegenvaller

De uitspraak is wat dat betreft een tegenvaller voor een paar bewoners van de Ywehof. Die vinden dat de nieuwbouw wel te dicht bij komt en de nieuwbouwwijk niet erg bij het dorps karakter van IJhorst past. Het grootste bezwaar van de omwonenden zijn elf rijtjeswoningen op de grens met de aanliggende wijk Ywehof. De buurt eist dat deze verplaatst worden, vanwege de privacy en het uitzicht. Dat gebeurt dus niet.

Nieuws

menu