De wens voor een nieuwe aansluiting op de A28 bij Staphorst heeft tot toe nu toe ruim 4 ton gekost. De meter blijft lopen

Een nieuwe aansluiting op de A28 is al jarenlang een wens van de gemeente Staphorst. Talloze onderzoeken passeerden de revue, maar hoeveel heeft die wens de afgelopen jaren gekost? Op aandringen van Gemeentebelangen heeft de gemeente het telraam erbij gepakt. Conclusie: vanaf het jaar 2000 is er 411.782 euro in de put gegooid.

De A28 bij Staphorst.

De A28 bij Staphorst. Foto: Wilbert Bijzitter

Het college heeft gekeken naar kredieten waar een raadsbesluit aan ten grondslag ligt en niet naar de ambtelijke uren die aan de aansluiting zijn besteed en ook zijn de kosten die mogelijk gerelateerd zijn aan de A28, maar op andere posten zijn geboekt, niet meegerekend. Het werkelijke bedrag is daardoor waarschijnlijk aanzienlijk hoger. In 2019 is 50.000 euro toegekend voor een Onderzoek naar de afslag van de A28. Hiervoor zijn nog geen kosten gemaakt.