Zestien evacuees uit Soedan krijgen voor drie maanden onderdak op vakantiepark EuroParcs Reestervallei in IJhorst

Reestervallei in IJhorst.

Reestervallei in IJhorst. Foto: Frens Jansen

Zestien evacuees uit Soedan worden vanaf 8 mei voor een periode van drie maanden ondergebracht op vakantiepark EuroParcs Reestervallei in IJhorst. Het gaat hier om mensen met een Nederlands paspoort of tijdelijk visum.

Op 15 april braken er zware gevechten uit tussen het regeringsleger en milities in de Soedanese hoofdstad Khartoum. Ook buiten de hoofdstad wordt op verschillende plaatsen gevochten. Daar zijn al honderden mensen bij omgekomen. Ongeveer 160 mensen, waaronder veel jonge kinderen, hebben met spoed tijdelijke opvang nodig. Deze is gevonden op een zestal vakantieparken verspreid in Nederland. Eén van de vakantieparken is EuroParcs Reestervallei aan de Veldhuisweg in IJhorst.

Het gaat dus nadrukkelijk niet om vluchtelingen, maar om mensen met veelal een Nederlands paspoort of met een visum, zoals gezinsleden van Nederlanders die met spoed het land uit moesten en geen plek hebben of mensen die voor Nederland werkten, bijvoorbeeld op de ambassade. Wonen op een vakantiepark mag niet, behalve voor een termijn van drie maanden als het om noodsituaties gaat. Deze evacuees mogen dan ook maximaal drie maanden blijven. Na die termijn moeten ze vertrekken.

Noodsituatie

In zo’n acute noodsituatie is het aan het Landelijk Operationeel Coördinatiecentrum (LOCC) en Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) om onderdak te regelen. Vanuit het ministerie zijn contracten afgesloten met de vakantieparken. Dat ging buiten de gemeente Staphorst om.

Burgemeester Jan ten Kate van de gemeente Staphorst: „Wij werden als college afgelopen donderdag 4 mei verrast door dit besluit. Ondanks het zeer korte tijdspad zetten wij als gemeente onze schouders eronder om in deze noodsituatie de kinderen en volwassenen te helpen. De mensen komen uit een zeer angstige en levensgevaarlijke situatie. We hopen de mensen een veilige, tijdelijke plek te bieden waarin zij tot rust komen.”

De afgelopen dagen zijn ingezet om de eerste acties uit te zetten. Waaronder het opstarten van de communicatie met onder andere direct omwonenden, dorpsraad IJhorst, GGD IJsselland, huisartsen, en dergelijke. Zij zijn op de hoogte gesteld.